Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Defensa de la professió als jutjats, tant com calgui

Nova sentència favorable al COPLEFC, ara al Tribunal Contenciós Administratiu de Girona, i en van...

Els Serveis Jurídics del COPLEFC, el gabinet Culleré Advocats, van presentar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de 22/02/2023 de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, en relació amb el lloc de treball de cap de la Unitat d'Esports que havia convocat per la via de l'estabilització de l'ocupació temporal, perquè només s'hi demanava "estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic equivalent". Una convocatòria que es pretenia resoldre amb una plaça de tècnic auxiliar, grup C1. Ara la sentència 61/2024 del jutge Joan Ficapal Cusí estima el recurs presentat pel COPLEFC i estableix l'anul·lació de la base 3a del procés selectiu. Una nova confirmació, que se suma a la jurisprudència ja existent de la màxima instància a Catalunya, el TSJC, que no es poden usurpar les funcions establertes legalment per la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya.

Per tant, en la contractació de personal com la de referència no es pot preveure una titulació que no s'adigui amb la d'educadors físics esportius, és a dir, de nivell universitari, quan les funcions que es proposen són, com a responsable de la Unitat d'Esports: la supervisió, direcció i assignació de tasques del personal al seu càrrec; el compliment dels requisits legals i tècnics dins de l'àmbit de la Unitat; vigilar el compliment dels objectius, projectes i plans establerts per la institució (l'Ajuntament); controlar que les activitats i programes segueixen els procediments legalment establerts; emetre informes i propostes de resolució, estudis, estadístiques, memòries i altres documents que li siguin requerits pel seu superior jeràrquic; presentar propostes de millora i modernització de la Unitat, a més de buscar subvencions i fonts de finançament econòmic; atendre i informar el públic en matèries de la seva competència, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors. En resum, les tasques inherents a un càrrec de cap de la Unitat d'Esports (en la denominació de l'Ajuntament de Platja-Castell d'Aro).

El jutge es remet a la similitud del cas recorregut pel COPLEFC a un altre, d'acord amb les sentències que un òrgan superior ja havia previst i considerat, concretament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC):  de 24 de novembre de 2020, de 2 de maig de 2022, de 28 de juliol de 2022, de 31 de març de 2023 i 28 de maig de 2021, així com també una altra del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona de 5 de gener de 2021.

Tal com valora Landelino Culleré, el que posa en relleu aquesta sentència, és que resulta difícil que cap "jutge vagi, sempre que es compleixen els requisits legals i jurispudencials, en contra del criteri consolidat d'unes sentències que ja han estat resoltes per un tribunal de rang superior". Per tant, el que correspon i aquest és un missatge que el COPLEFC insisteix amb la màxima energia, especialment en l'àmbit públic, és que cal ajustar-se a la legislació vigent, que en el cas de Catalunya té en la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport, la regulació més explícita.

Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570), com a president, "lamenta que un actor tan important com és l'Administració local, els ajuntaments, no prenguin nota d'aquestes sentències i que facin les coses ben fetes". Així mateix destaca el paper del Col·legi, que "ja fa temps que mirem d'informar i d'ajudar a complir la legislació que tenim".

Llegeix la Sentència: enllaç.

Altres sentències i notícies: enllaç, enllaç, enllaç, enllaç.

I accés a la Plataforma de Denúncies.

Sentencia(USPAC)Maça.jpg (41 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.