Logo COPLEFC INTRANET

Transparència

La Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern, en l’àmbit concret de les corporacions de dret públic (art. 2, apartat e) té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats subjectes al dret administratiu i garantir el dret d’accés a la informació referent a aquestes activitats.

Per donar compliment a la norma i avançar en les bases que la van promulgar, el COPLEFC posa a la teva disposició aquesta informació i fa un pas més en la proximitat amb els seus membres.

100%x200

Ciutadania 

Més informació

100%x200

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Més informació

100%x200

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Més informació

100%x200

Memòries anuals

Més informació

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.