Logo COPLEFC INTRANET

Missió, visió i valors

Missió

El COPLEFC és una corporació de dret públic, de defensa de la professió, interlocutora amb l'Administració i els agents del sector, així com encarregada de  fomentar l'activitat física en la societat i vetllar per la pràctica saludable de la ciutadania.

Visió

El COPLEFC aspira a: 

-Excel·lir en la gestió, d'acord amb criteris de transparència i bones pràctiques organitzatives, en tant que dipositària i administradora dels recursos provinents dels col·legiats i dels associats.

 -Constituir-se com a nexe entre els professionals i la ciutadania. Així, promourà des dels diversos àmbits professionals, la millor pràctica d'activitat física d'acord amb els coneixements científics més actualitzats.

-Identificar i assolir la millor ordenació possible del sector per a la pràctica de la professió, d'acord amb les seves diverses manifestacions.

 -Aglutinar el sector de professionals, en les seves diverses categories, des del compromís amb el codi deontològic professional i amb tota la ciutadania com a persones usuàries dels serveis oferts.

 Valors

El Col·legi fa seus els valors inherents a l'activitat física i l'esport, especialment d'esforç, col·laboració, millora i creixement col·lectiu, els quals, com a agent multiplicador, vol transmetre als seus col·legiats i associats perquè aquests els puguin donar a conèixer i facilitar a les persones amb les quals tinguin relació professional.   

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.