Laboral, fiscal i professional - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Laboral, fiscal i professional

Tots els col·legiats compten de forma gratuïta amb un servei d'assessorament jurídic i laboral, servei que dóna el nostre gabinet jurídic Culleré-Lavilla.
A més, disposem també del servei d'assessorament jurídic i laboral que ofereix el Consejo General de COPLEFs de España, amb qui tenim una estreta relació.

El servei jurídic pot interposar recursos i contenciosos en contra d'actuacions i resolucions que afectin a la professió. Per aquest motiu si qualsevol persona té coneixement d'algun cas d'il·legalitat o perjudici que afecti a la professió o a un professional, cal que ho denunciï al Col·legi per estudiar el prendre les mesures oportunes.

Els serveis que inclou l'assessorament es poden resumir en els següents apartats:

  • Administratius: normatives, lleis,etc..
  • Laborals: acomiadaments, contractes, reduccions jornada, maternitat...etc
  • Tributaris: impostos, taxes,etc..
  • Mercantils: com crear una empresa, societat,etc..
  • Assegurances i cobertures: responsabilitat civil, accidents, normatives.
  • Altres dubtes d'aspectes penals o civils.