Formació - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Calendari

CURSOS ORGANITZATS PEL COPLEFC

100%x200

Curs d'orientació a les Oposicions de secundària 2019

El COPLEFC organitza un curs de preparació a les Oposicions 2019 al cos de professorat de secundària que pugui donar servei als col·legiats disposats a iniciar aquest procediment selectiu. Aquesta formació es fonamenta en tres pilars bàsics, un profe

Més informació

100%x200

CAPTAR I FIDELITZAR CLIENTS D'UNA ENTITAT ESPORTIVA. MARKETING RELACIONAL

Entendre la relació client / entitat esportiva més enllà de la transacció econòmica

Més informació

100%x200

PERCUSIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

Percusión Corporal como un contenido a desarrollar en Educación Física, concretamente, en Educación Secundaria Obligatoria.

Més informació

100%x200

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE CLUBS ESPORTIUS I DELS SEUS DIRIGENTS

Establir les responsabilitats bàsiques de les entitats jurídiques i de les persones físiques que conformen els òrgans decisoris i de poder en aquestes entitats.

Més informació

100%x200

APPTIVIDAD FÍSICA. EL MUNDO DE LAS APPS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA

El 80% del tiempo que dedicamos al uso del móvil es a través de aplicaciones

Més informació

100%x200

ECONOMIA I FINANCES BÀSIQUES PER A GRADUATS I LLICENCIATS EN CAFiE

Les obligacions de les entitats. El procés de regularització comptable i fiscal. La riquesa. Inversions i finançament. L’activitat. Ingressos i despeses. El flux de caixa. Cobraments i Pagaments.

Més informació

100%x200

ECOLOGIA EMOCIONAL DES DE LA MOTRICITAT: TEIXINT XARXA PER A MILLORAR EL CLIMA I LA CONVIVÈNCIA

L'Ecologia Emocional és l'art de gestionar, de forma sostenible, el nostre món emocional de manera que la nostra energia afectiva s'orienti al nostre creixement personal, augmenti la qualitat de les nostres relacions i millori el món en què vivim.

Més informació

100%x200

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT FUNCIONAL

Ús de maquinari de gran cost en laboratori de referència d’última generació en les Ciències de l’Esport, dotat de les tecnologies més noves per a l’estudi del moviment humà i del rendiment físic. Per altra banda, la aplicació i interpretació dels re

Més informació

100%x200

AVALUACIÓ DEL FITNESS CARDIORESPIRATORI

Ús de maquinari de gran cost en laboratori de referència d’última generació en les Ciències de l’Esport, dotat de les tecnologies més noves per a l’estudi del moviment humà i del rendiment físic.

Més informació

100%x200

COMPLIANCE I ESPORT

L'any 2010 s'introdueix la responsabilitat penal de les persones jurídiques, entre aquestes i són els clubs i associacions esportives, així com qualsevol empresa o Fundació. Analitzarem quan el club o entitat és responsable penalment, què significari

Més informació

100%x200

LA GAMIFICACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA SALUD

Conocimiento y desarrollo de habilidades necesarias en la aplicación en la metodología de la gamificación en la implantación de programas dirigidos a la población cuyo objetivo es mejorar la adherencia a la actividad física.

Més informació

100%x200

LA GESTIÓ DE LES PERSONES EN LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. CLUBS ESPORTIUS

El voluntariat. Diferència entre voluntari i treballador. El salari i la Seguretat Social. Convenis de referència i taules salarials. Les nòmines. Els contractes. Eines de control i suport administratiu.

Més informació

100%x200

RECURSOS EN EMERGÈNCIES EN ESPORTS AL MEDI NATURAL

Des d’una visió aplicada, durant el curs es realitzaran i analitzaran de manera pràctica diferents escenaris i situacions on cal actuar lluny de hospitals i nuclis de població...

Més informació

Normativa d'inscripcions, reserva i anul·lacions