Cessió Dades i imatge - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Cessió Dades i imatge

Política de Protecció de Dades i Autorització d’imatge. 

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de COPLEFC, amb la finalitat d’estudiar i tramitar la seva vostra col·legiació/associació. Mitjançant la complementació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de COPLEFC.

Vostè queda informat que és un requisit legal indispensable per col·legiar-se/associar-se, que el Col·legi verifiqui davant el Ministeri d’Educació que ha obtingut el títol universitari que indica tenir.

Aquestes dades seran conservades en un fitxer automatitzat, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual és responsable COPLEFC, i seran tractades amb la màxima confidencialitat per al compliment de les funcions col·legials. Aquest fitxer manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades, que s’estableixen en el R.D. 1720/2007 del 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a COPLEFC, amb adreça al PROVENÇA, 500 PORTA 4 - 08025 BARCELONA, o be, enviar un correu electrònic a:coplefc@coplefc.cat.

En el cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Autorització d’imatges.

En la tramitació de la col·legiació/associació es sol·licita una fotografia del col·legiat/associat, amb l’enviament del present formulari, el col·legiat/associat autoritza a COPLEFC a utilitzar la seva imatge en publicacions, revistes, dominis de webs de xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, edicions i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat. Les esmentades imatges, dades i/o gravacions poden ser utilitzades individualment o en conjunt amb altres fotografies i/o gravacions. Així mateix, el col·legiat/associat entén que no rebrà compensació econòmica o de qualsevol altra tipus, en connexió amb qualsevol publicació, reproducció present o futura de qualsevol imatge o fotografia.

En el cas que Vostè no estigui d’acord amb la utilització de la seva imatge per part de COPLEFC, haurà de remetre un correu electrònic a:  coplefc@coplefc.cat