Logo COPLEFC INTRANET

Protocol actuació RC

Si durant la nostra actuació professional es produeix un dany a tercers, per pròpia culpa o negligència; o inclús perquè se'ns atribueix una culpabilitat que en realitat no existeix i com a conseqüència d'aquesta circumstància ens veiem implicats en un cas de reclamació.

El protocol d'actuació seria el següent:

1. El col·legiat en la modalitat EXERCENT o associat en la modalitat ACTIU haurà de comunicar per correu electrònic i/o trucada del fet al COPLEFC, facilitant les seves dades personals (nom i cognoms, domicili, DNI, mòbil, correu electrònic), breu explicació dels fets i les de la persona que hagi estat objecte del dany a:

COPLEF DE CATALUNYA
coplefc@coplefc.cat
T. 93 455 56 07

2. El COPLEFC notificarà el fet a la companyia d'assegurances, qui obrirà parte del succeït. El COPLEFC també notificarà el fet als assessors jurídics del col·legi per si el col·legiat necessita un assessorament immediat.

3. La companyia d'assegurances comunicarà al col·legiat i al col·legi el número de parte.

4. Caldrà esperar resposta dels assessors jurídics de la companyia, els quals estudiaran el cas i notificaran la seva postura i les accions a realitzar.

5. Si l'accident passes a l'agost heu de posar el correu en còpia a Marta Santamaria msantamaria@alertis.es i ens posarem en contacte amb vosaltres. Recordeu facilitar el vostres nom i cognoms i un mòbil de contacte.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.