Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El TSJC ens dona la raó en defensa de la professió

24/02/2021

Sentència històrica a favor del COPLEFC al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en contractacions públiques

Amb data 24 de novembre de 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció cinquena, va establir que en una convocatòria d'una plaça de tècnic auxiliar d'esports en una Administració local, la titulació exigida per la Llei 3/2008, més enllà de constituir un mèrit, ha de ser un requisit per a l'exercici del càrrec convocat, amb la qual cosa impera el criteri del Col·legi i, per tant, va fallar en la seva sentència a favor del COPLEFC.

La sentència, ja ferma, constitueix una sentència importantíssima, en tant que la del TSJC és una de les primeres que reconeix l'obligació de les administracions públiques de respectar les titulacions incloses en la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya.

Resulta necessari, afegeix el redactat de la sentència, que cal respectar la titulació professional esportiva i, a més a més, que les professions de direcció o coordinació esportiva han de ser efectuades sempre pels professionals que tenen atribuïdes aquestes funcions, d'acord amb la regulació legal.

Per tant, la sentència suposa un reconeixement a la tasca constant del COPLEFC els darrers anys en defensa dels drets de les i els col·legiats davant els ajuntaments de Catalunya, que crea un precedent de jurisprudència.

Una via de defensa

Ara bé, aquesta activitat del COPLEFC no és nova, ja que després de l'aprovació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, s'establia per primera vegada un  marc de referència legal al qual es podia recórrer i que permetia d'intervenir de manera activa en la defensa del nostre col·lectiu.

Per això fa prop d'una dècada que els Serveis Jurídics del Col·legi fan l'anàlisi de les convocatòries de les diverses administracions quan es té coneixement que es podrien estan incomplint els requisits legals vigents. En aquest sentit, des de l'any que va suposar l'inici del cas que ara té sentència ferma, és a dir, l'any 2016, ja es van dur a terme un total de 19 actuacions, especialment informatives de rectificació de les bases quant a requisits. El 2017 van ser 15 recursos a les convocatòries de tècnics municipals esportius, i el 2018, novament la convocatòria de 15 ajuntaments va originar sengles recursos administratius. El 2019 es van interposar 13 nous recursos a les convocatòries de places com ara coordinador d'esports, cap de Servei d'Esport municipal, tècnics d'esport i d'altres.

En contrapartida, cal dir que els darrers anys es pot percebre que els ajuntaments cada vegada convoquen d'una manera més ajustada a dret les seves places, i es poden esmentar casos en què el Col·legi té la petició d'assessorament perquè sigui així o bé, en d'altres casos, que es modifiquen les bases en rebre els nostres recursos, la qual cosa resol la situació i evita la necessitat d'interposició formal de cap recurs ni cap demanda per la via judicial contenciosa administrativa.

La via judicial, certament, no és un camí ràpid, sinó més aviat al contrari. A més a més, cal admetre que la Llei 3/2008 ha tingut diverses moratòries que no facilitaven una tasca més expeditiva, atès que no va entrar plenament en vigor fins a l'1 de gener del 2019. Amb tot, la voluntat del Col·legi és no abaixar la guàrdia en aquest àmbit, com en d'altres, si cal, perquè es respectin els drets professionals del col·lectiu que com a Col·legi Professional defensem.

I una altra victòria judicial

És per això que també cal assabentar que el jutjat contenciós administratiu de Girona ja ha reconegut l'aplicació de la sentència del TSJC en un altre judici promogut pel COPLEFC contra l'Ajuntament de Cadaqués, en aquest cas per una plaça de tècnic de gestió esportiva. En aquesta nova sentència, precisament basant-se en l'anterior sentència generadora de jurisprudència, s'estableix que qualsevol activitat de coordinació, gestió, control i supervisió de programes municipals exigeix la titulació de llicenciat/ada o graduat/ada en Educació Física. En aquest cas el motiu de la disputa era la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per ocupar temporalment una vacant de tècnic de gestió esportiva a mitja jornada.

I altres casos oberts

Després d'aquest expedient favorable, encara hi ha altres casos oberts, dels quals s'encarreguen el Serveis Jurídics del Col·legi, el Despatx Culleré Lavilla, que actuant en nom del COPELFC té interposats processos judicials contra els ajuntaments de Collbató, Cardona, Sentmenat, Cerdanyola, Olèrdola i Tossa de Mar.

Més informació de les sentències: cas d'Òdena i cas de Cadaqués.

TribunalSuperiorJusticiaCatalunya-P.jpg (132 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.