Logo COPLEFC INTRANET

Activitat física enriquida a l’EF- UB

 

Periode: 2022-actualitat

Estat: actiu

Participants

 

Aportació COPLEFC:

  • Suport en la coordinació de la publicació de propostes pràctiques d’activitat física enriquida a l’EF de l’ensenyament primari (publicació pendent 2023)

 

El grup de treball sobre Motricitat i cognició a la infància i l’escola (d’ara endavant MCIE), pretén aglutinar professionals de diferents àmbits interessats en l’anàlisi i la intervenció sobre les relacions entre motricitat i cognició a l’entorn de l’escola.

Està constituït per professorat de les etapes d’Infantil, Primària, Secundària i Superior.

La idea de fons és aprofundir en el coneixement de les relacions entre activitat motriu i funcions cognitives posant el focus en l’orientació ecològica de la recerca i la innovació. Així, l’escola en general i l’EF en particular, es constitueixen no només en el destí i la justificació de les recerques i intervencions que puguin dur-se a terme, sinó en l’escenari principal d’aquestes.

Línies de treball
  • Disseny de tasques motrius amb pes cognitiu
  • Estudi de la influència de l’estructura de les tasques motrius en els processos cognitius
  • Motricitat i cognició: Continuïtats i discontinuïtats entre diferents etapes
  • Curs reconegut pel Dep. d'Educació: Educació Física cognitivament enriquida:conceptualització, disseny i aplicació d¡activitats.

 

Properament en el 2024...

  • Suport per a la coordinació de la publicació de propostes pràctiques d’activitat física enriquida a l’EF de l’ensenyament primaria.
  • Activitats de divulgació de les evidències de la neurociència a les sessions d'EF en el centres educatius.
  • Càpsules obertes amb continguts pels docents aprofitant les aportacions de la neurociència per dissenyar sessions d'EF cognitivament enriquida.
  • Curs reconegut pel Dep. d'Educació. 4t trimestre'24.
  • Suport en la recerca sobre l'efectivitat real de l'aplicació d'un projecte d’activitat física enriquida en un centre educatiu. 

 

Actualitzat a 13.12.23

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.