Concurs fotogràfic - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Concurs fotogràfic


L'esperit d'aquest concurs és destacar fotogràficament valors i emocions de la pràctica de l'activitat física i l'esport en qualsevol de les seves manifestacions.

La inscripció és oberta exclusivament a col· legiats i estudiants de CAFiE de Catalunya.

Cada autor/a podrà presentar com a màxim tres fotografies en format digital.

Les imatges hauran de tenir entre 1Mb i els 5 Mb en format jpg.
Per poder participar s'ha de realitzar la inscripció on s'adjuntaran les fotografies a concursar. 

 Tancada la participació

  • Bases concurs
  • Inscripció
    • Votació publica a la Intranet fins el 10 de desembre, tancada

 

FOTO GUANYADORA DEL XXè CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

 1 GUANYADORA 46 Oliveras_Vicente_Jaume_1_Objectius.jpg (1.88 MB)

FOTOGRAFIA GUANYADORA: "Objectius"
Jaume Oliveras Vicente - col. 9843