XXIIè Concurs fotogràfic - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

XXIIè Concurs fotogràfic

 L'esperit d'aquest concurs és destacar fotogràficament valors i emocions de la pràctica de l'activitat física i l'esport en qualsevol de les seves manifestacions.

La inscripció és oberta exclusivament a col·legiats/associats

Cada autor/a podrà presentar com a màxim tres fotografies en format digital.

Les imatges hauran de tenir entre 1Mb i els 5 Mb en format jpg.
Per poder participar s'ha de realitzar la inscripció on s'adjuntaran les fotografies a concursar.  

 

Bases concurs

 Inscripció Oberta