Logo COPLEFC INTRANET

Concurs fotogràfic

Cabecera Concurs Foto

 

L'esperit d'aquest concurs és destacar fotogràficament valors i emocions de la pràctica de l'activitat física i l'esport en qualsevol de les seves manifestacions.

La inscripció és oberta exclusivament a col· legiats i estudiants de CAFiE i inscrits al ROPE.

Cada autor/a podrà presentar com a màxim tres fotografies en format digital.

500 euros a la guanyadora i 2 accèssits de 200 euros

Les imatges hauran de tenir entre 1Mb i els 5 Mb en format jpg.
Per poder participar s'ha de realitzar la inscripció on s'adjuntaran les fotografies a concursar,

Límit fins el 30 de octubre de 2017. FINALITZAT

 Bases del concurs

FOTOS GUANYADORES DEL XVIIIè CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

GUANYADORA - ARRELS DE L-ANIMA - MANUEL CINTAS BENITEZ.jpg (404 KB)

FOTOGRAFIA GUANYADORA (600 euros): "Arrels de l'ànima"
Manuel Cintas Benítez - col. 57915

 

 1R ACCESSIT - TONALITATS I SURF - MARTA BENAIGES RENOM.JPG (339 KB)

1R ACCÈSSIT (250 euros): "Tonalitats i surf"
Marta Benaiges Renom - col. 14062

 

 2N ACCESSIT - MERESCUT DESCANS - JORDI CORTES CAVA.JPG (348 KB)

2N ACCÈSSIT (250 euros): "Merescut descans"
Jordi Cortés Cava - col. 10006