Plataforma denúncies - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Plataforma denúncies

En el moment en què es traspassen algunes línies vermelles en la formació o en activitats professionals, pot donar-se una situació irregular que no sempre es denuncia. Això comporta que no es registra, que no es valora, que no es quantifica i, sobretot, que no es pot solucionar per desconeixement.

El COPLEFC ofereix una via per notificar aquestes situacions a través de la "Plataforma de Denuncies"; amb la finalitat d'actuar davant l'incompliment de les recomanacions i els estàndards mínims basats en el protocol de denúncia de formació irregulars i intrusisme professional en l'àmbit de l'Educació física i l'Esport.

Dades denunciant

Dades denúncia

Dades denunciat

Estic d'acord amb els Termes i Condicions.