Logo COPLEFC INTRANET

Plataforma denúncies

CONFIDENCIALITAT GARANTIDA DEL DENUNCIANT

Plataforma de Denúncies COPLEFC: intrusisme professional, exercici irregular i publicitat enganyosa

La finalitat d’aquesta plataforma de denúncies (PD) és garantir la qualitat professional de la prestació de serveis d’activitat física i esportiva d’acord amb el marc legal regulador aplicable, especialment la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya.

El COPLEFC, com a actor de referència del sector i que posa la ciutadania al centre de la seva activitat, vetlla per evitar l’intrusisme professional, l’exercici irregular i la publicitat enganyosa amb l’objectiu principal de garantir la protecció i la salut dels ciutadans que accedeixen a qualsevol tipus de servei d’activitat física i/o esportiva.

Tipus de denúncies

A la PD, els tipus de denúncies es classifiquen així:

  • Intrusisme professional: és intrusisme la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió (Llei 7/2006, de l’exercici de les professions titulades i col·legis professionals).
  • Manca d’inscripció al ROPEC/manca de col·legiació al COPLEFC: quan no es compleix l’obligatorietat d’inscripció al ROPEC o col·legiació al COPLEFC, segons el que estableix l’article 8 de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya.
  • Irregularitats en formació/publicitat enganyosa: quan es vulnera més clarament el dret a la informació –la veracitat informativa–, ja que l’engany ve donat per una informació publicitària presentada de tal manera que no transmet la realitat de l’oferta i el producte presentat segons l’Agència Catalana de Consum.
  • Actuació professional irregular: és una actuació professional irregular que vulnera les normes deontològiques, que s’exerceix sense la diligència professional deguda o que incorre en competència deslleial.
  • Defensa de la professió: per defensar els interessos professionals de les persones col·legiades i associades.

Confidencialitat garantida

Des del COPLEFC es garantirà en tot moment la confidencialitat de la persona denunciant, tot i que, si s’escau, el denunciant s’haurà de comprometre a mantenir la denúncia davant les instàncies oportunes.

Els Serveis Jurídics del Col·legi estudiaran totes les notificacions que siguin interposades. En el cas de ser acceptada, el COPLEFC actuarà d’ofici en nom del col·lectiu de professionals de l’activitat física i de l’esport de Catalunya. Per això es prega que s’adjunti la màxima informació possible.

Accions administratives i penals

“Els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han d’ésser posats en coneixement de l’Administració de la Generalitat o, en el cas de professions col·legiades, del col·legi professional pertinent, als efectes d’adoptar les mesures administratives que calgui per a corregir aquestes conductes. Aquesta responsabilitat administrativa s’entén ens perjudici de la responsabilitat penal que pugui correspondre”, segons el que estableix la Llei 7/2006, de les professions titulades i els col·legis professionals de Catalunya.

El COPLEFC, quan s’escaigui, notificarà a l’Administració corresponent la irregularitat detectada, així com també valorarà la possibilitat d’iniciar les accions legals que consideri oportunes de manera particular, especialment aquelles vinculades amb l’intrusisme professional, tal com estableix l’article 403.2 del Codi Penal.

Dades denunciant

És important que s'ompli degudament aquest apartat per a poder contactar amb el denunciant en cas de que es necessiti més informació sobre el denunciat

Dades denúncia

Dades denunciat*

COPLEFC com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la teva denúncia. La base legítima és el teu consentiment el qual pots revocar en qualsevol moment comunicant-lo a coplefc@coplefc.cat. No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal. La informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat

He llegit i accepto les condicions contingudes en la política de privacitat sobre el tractament de les meves dades per a gestionar i tramitar la meva denúncia.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.