Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El TSJC dicta que el tècnic/a d'esports i joventut de Collbató ha de ser EFE

19/05/2022

Barcelona

El COPLEFC guanya un nou cas contra l'Administració local i suma més jurisprudència a favor dels professionals

La llista es va fent llarga, perquè després dels casos d'Òdena, Tossa i Cadaqués, per esmentar els més recents i de més significació en què el COPLEFC s'ha vist obligat a mirar de resoldre'ls en l'àmbit litigiós, als jutjats, ara s'afegeix el "cas Collbató". Com ja hem informat en altres ocasions, el procés no és ràpid, però la significació dels casos en els quals s'estableixen recursos i apel·lacions va generant un cos legal que té dues implicacions: la primera, crear jurisprudència que en situacions futures permeten garantir el mateix èxit, perquè les i els magistrats dels jutjats van assumint aquest nou corpus legal que a poc a poc elaboren les instàncies més altes de Catalunya, és a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC); i la segona implicació té un caràcter preventiu, ja que les administracions locals també van assumint que no poden incórrer en segons quines fórmules de contractació laboral, perquè la vigilància dels Serveis Jurídics del Col·legi els tombarà, si més no, aquesta solució il·legal.

En concret, en el cas Collbató, el resultat de la Sentència 1549/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC --integrada pels magistrats Núria Bassols Muntada com a presidenta, acompanyada de José Manuel de Soler Bigas, Juan Antonio Toscano Ortega, i Hugo M. Ortega Martín com a ponent-- pel recurs d'apel·lació interposat pel COPLEFC contra una sentència inicial del Jutjat Contenciós número 12 de Barcelona, amb motiu de l'acord de la Junta Govern Local de l'Ajuntament de Collbató sobre la base tercera, lletra c, de la convocatòria mitjançant concurs oposició d'una plaça de tècnic d'esports i joventut d'aquell municipi, és que s'ha d'anul·lar aquesta base. Un triomf explícit i evident, sense pal·liatius.

Aquesta sentència de disset pàgines resulta, a més a més, interessant, malgrat el llenguatge jurídic característic, que és intricat i no sempre prou accessible ni planer, en tant que el tribunal va reflexionant sobre la significació del contingut de les funcions que es proposaven a Collbató i la titulació que era necessària. Igualment va estirant el fil i va determinant què no poden fer les administracions locals quan exposen els llocs de treball que posen a concurs. Com també una elaboració del concepte "tècnic" d'esport que vincula amb la Llei 3/2008, i que mena inevitablement a una titulació.

El cas de la impugnació i la posterior apel·lació

Davant l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Collbató de 9 d'octubre de 2017, que en la base tercera, lletra c, de la convocatòria per a un lloc de treball de "tècnic/a d'esports i joventut", especificava: "Estar en possessió d'una llicenciatura o grau universitari en la branca d'arts i humanitats o ciències socials, o en condicions d'obtenir-lo en la data en quèfinalitzi el termini de presentació de les instàncies", el COPLEFC va presentar-hi un recurs administratiu que va ser desestimat.

Els Serveis Jurídics del COPLEFC, però, van presentar un nou recurs  d'apel·lació davant el TSJC, que en data 2 de maig de 2022 va estimar el recurs, és a dir, el va considerar ajustat al sentit de legalitat tal com hem esmentat més amunt, per la qual cosa revoca la resolució judicial prèvia i tot i que és cert que allà on els Serveis Jurídics del COPLEFC en demanaven la nul·litat, els magistrats del Tribunal ho situen en el nivell de l'anul·lació. Suficient.

Per últim, la mateixa publicació de la sentència informa que encara seria possible un recurs de cassació davant la mateixa sala, un fet que no s'ha produït, perquè recórrer davant qui ja ha sentenciat és poc menys que perdre el temps i els diners, les famoses "costes" dels processos judicials, dels quals, per cert, el COPLEFC ha quedat exonerat.

El cos de l'apel·lació

El COPLEFC, representats pels Serveis Jurídics de CulleréLavilla Advocats, en el seu escrit, finalitzava sol·licitant sentència en què "s'estimi el recurs d'apel·lació presentat decretant la nul·litat de la base 3a, apartat c, de les bases aprovades per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Collbató, de la convocatòria per a la cobertura mitjançant concurs oposició d'una plaça de tècnic d'esports i j

oventut (perquè  ofereix de manera impròpia un lloc de treball referent a professions de l'esport, ja que aquest hauria d'exigir com a titulació per ser admès estar en possessió de la titulació de llicenciat o llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o el títol de grau corresponent)".

Consulta aquesta i altres sentències guanyades en aquest enllaç.

Notícies relacionades sobre defensa de la professió

El COPLEFC també guanya contra l'Ajuntament de Cerdanyola: enllaç.

El coordinador d'Esports a Tossa ha de ser CAFiE: enllaç.

El TSJC estableix els EFE com a experts en exercici físic per a la salut: enllaç.

El TSJC ens dona la raó en defensa de la professió: enllaç.

 Sentencia-tsjc-Collbato-banner-web.png (273 KB)

També pots llegir aquesta notícia a
CMD Sport, mitjà col·laborador del COPLEFC

CMD-CasCollbato.png (296 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.