Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El TSJ estableix els EFE com a experts en exercici físic per a la salut

El Consejo COLEF i el COPLEFC celebren la Sentència del Tribunal Superior de Justícia espanyol

El Consejo COLEF, la Conferencia de Decanos de CAFyD, l'Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECD), la comissió promotora de l'Academia de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ACAFDE), així com l'Anecafyde han publicat un comunicat conjunt (enllaç), en què notifiquen que la Justícia avala les competències del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFiE) en relació amb l'exercici físic orientat a la salut (STSJ 277/2021). Així mateix, aquestes institucions expressen en aquest document, de manera clara i contundent, que les persones professionals expertes en exercici físic són aquelles amb titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (les i els EFE), mitjançant l'aplicació de les competències adquirides en la seva formació, que els permeten graduar l'exercici físic en funció de l'estat de salut de cada persona.

La història detallada

1. El mes de desembre de 2020 el Consejo COLEF va rebre notificació del Ministeri d'Universitats sobre la demanda interposada pel Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d'Espanya (CGCFE) contra la Resolució de 18 de setembre de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publicava l'Acord de Consell d'Universitats de 17 de setembre de 2018, pel qual s'estableixen recomanacions per a la proposta per les universitats de memòries de verificació del títol oficial de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (BOE-A-2018-12774).

Aquest contenciós-administratiu iniciat el 2018 tenia com a demandat el propi Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i no va ser fins al 2020 que es considerà com a part interessada el Consejo COLEF, i així fou assabentat de l'existència de l'expedient judicial, i oferint la possibilitat de personar-se al procés com a codemandat. Immediatament, el Consejo COLEF va posar en coneixement de totes les organitzacions signatàries d'aquest comunicat el procés judicial que estava en curs, com a parts interessades i afectades. Un procés al qual el Consejo COLEF es va incorporar.

Sentencia-TSJ-contraFisios-02.png (134 KB)2. El resultat ha estat que la Sala en cap cas considera que el que reflecteix la Resolució qüestionada infringeixi o envaeixi les competències de la fisioteràpia com a professió sanitària titulada i regulada. I la feina per a la defensa de les competències en salut integrades en la Resolució del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport ha servit perquè, finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid dicti sentència avalant les proves documentals presentades pel Consejo COLEF: informe pericial i informe tècnic, aquest últim coordinat per la Dra. Lidia Brea Alejo (responsable de l'àrea d'Educació Física i Esportiva per a la Salut del Consejo COLEF).

3. D'altra banda, la sentència indica que "certament en el cas dels titulats universitaris en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFiE), no som davant d'una professió regulada, ni en el marc d'una professió sanitària, per la qual cosa no poden lògicament fer funcions de fisioterapeutes, com assenyala la demanda i accepten les altres parts en actuacions, sense que aquells puguin participar en el procés de curació del lesionat a través de l'exercici terapèutic". De fet, les organitzacions que signen aquest comunicat, com s'ha indicat en reiterades ocasions des del Consejo COLEF al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, comparteixen que des de la fisioteràpia puguin emprar el moviment, tal com apareix al seu Ordre CIN, en els termes limitats de la cinesiteràpia com a part del procés rehabilitador quan s'ha produït una lesió.

4. En aquest sentit, cal diferenciar l'exercici físic (coadjuvant en els tractaments de caràcter sanitari i que contribueix a la salut de les persones, amb i sense patologies) de la cinesiteràpia (o, com insisteixen a anomenar-les de les organitzacions de la fisioteràpia, exercici terapèutic). Així reprodueix el mateix Tribunal aquesta qüestió: "s'ha de partir de la necessària diferència entre la cinesiteràpia (és a dir, la tècnica fisioterapèutica a través de la qual s'analitza, programa i aplica el moviment com a mesura terapèutica, i promovent la participació del pacient en el seu procés) i l'exercici físic com a eina que permet la recuperació o millora en la condició física de les persones, aspecte que porta a distingir així mateix entre la readaptació fisicoesportiva (entrenament coadjuvant a tractaments sanitaris per mantenir la condició física i l'eficàcia de la teràpia postlesió) i la rehabilitació, que és el que porta a terme el fisioterapeuta, a la qual cosa responen els plans d'estudis de les dues titulacions".

Les organitzacions signatàries d'aquest comunicat no estan d'acord en l'ús del terme exercici terapèutic (o similars), en la mesura que s'està fent servir per confondre la població sobre el seu veritable significat, en l'intent d'arrogar competències intrínseques de les ciències de l'activitat física i de l'esport (és a dir, en relació amb l'exercici físic) a professionals que no en tenen. I és que, com assenyala la sentència, "la metodologia, la tècnica, la pràctica, els instruments i en general la forma d'incidència en l'àmbit de la millora de la salut difereix entre aquestes professions titulades, la qual cosa n'ha d'impedir el solapament".

5. A més, les i els magistrats insisteixen que, després de la resposta de la Subdirecció d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat rebuda al Consell COLEF el 2017 (que s'empra de forma esbiaixada en multitud d'ocasions per les organitzacions de fisioterapeutes, fins i tot en aquesta demanda), el mateix òrgan es va pronunciar el 28 d'octubre de 2019 assenyalant que les i els professionals amb titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (les i els EFE) poden intervenir en la pràctica d'exercici físic, adaptat a les característiques, necessitats i preferències de persones de qualsevol edat que tinguin algun problema de salut, aquelles amb diversitat funcional o amb capacitats diferents.

La sentència assenyala que el que fan les i els professionals amb titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (EFE) no és "facilitar una teràpia a tercers sinó tenir coneixements, és clar, limitats però suficients per poder graduar l'exercici en funció de l'estat de salut de la persona, la qual cosa resulta exigible a un professional d'aquest caràcter (CAFiE)". És a dir que les competències que es detallen en la Resolució del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport no tenen com a finalitat l'arrogació de competències del personal sanitari, "sinó l'adquisició de coneixements tècnics en relació amb la protecció de la salut, en la qual indubtablement té afectació l'educació i activitat física i l'esport".

Finalment, en el comunicat Consejo COLEF, Conferencia de Decanos CAFyD, ACAFDE, AECD i Anecafyde fan una crida al respecte merescut entre professions i professionals, però sense oblidar que l'exercici físic no té cognoms i que la societat ha de comprendre que els màxims experts a fer-ne l'anàlisi, diagnòstic, planificació, execució, control i avaluació són les i els professionals amb titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (les i els denominats educadors físics esportius, EFE). Alhora que sabent, a més, treballar en equips interdisciplinaris en què, quan sigui necessari, el metge supervisi el procés.

Llegeix el comunicat íntegre en aquest enllaç.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.