Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Terres de l'Ebre es consolida

22/07/2022

La Delegació del COPLEFC a les Terres de l'Ebre es va consolidant mitjançant la seva activitat, tal com palesa una simple repassada del que ha estat el primer semestre del 2022, per bé que amb un moment especial, la jornada que es va anomenar Amposta Day, que va concentrar un seguit d'actes importants, variats i de molta significació. La Delegació té poc bagatge històric al darrere, però acompleix plenament les seves funcions.

Les coordenades que actualment defineixen la Delegació són diverses. La presencialitat i referencialitat, gràcies al delegat Xavier Nadal Mestre (col. 63152) i, al seu costat, Sònia Serratosa Grassot (col. 57760) com a coordinadora de la mateixa Delegació. Per tant, el COPLEFC a les Terres de l'Ebre té uns referents, algú a qui les i els professionals del territori poden acudir per allò en què es vegin afectats. Igualment, encara que vivim en un món cada vegada més digital, la Delegació té un espai físic, real, d'atenció: amb seu al Centre de Tecnificació Esportiva, on hi ha l'oficina d'atenció col·legial.

Una altra coordenada que defineix el COPLEFC a les Terres de l'Ebre té a veure amb la col·laboració amb altres agents del territori. A partir de la mateixa existència i cessió del despatx, la Delegació té capacitat de treball amb l'Ajuntament d'Amposta, sens dubte un dels actors rellevants de la zona. Així mateix, amb el Centre de Tecnificació Esportiva, on s'imparteixen estudis de cicles formatius de grau superior d'activitats físiques i esportives, que també seran futurs professionals, i als quals en aquest cas el COPLEFC acollirà com a associats. Però encara hi ha una altra vinculació molt important, gràcies a l'estreta relació pel seu càrrec a l'EUSES del delegat, Xavier Nadal, com a director acadèmic d'aquest centre universitari de proximitat i bressol de nous companys i companyes. Un altre vincle que s'ha formalitzat recentment (21 de juliol) ha estat amb el Consell Esportiu del Baix Ebre, una de les quatre comarques de la zona, mitjançant la signatura d'un conveni marc de col·laboració (enllaç). Ara bé, la Delegació vol viure connectada amb altres xarxes professionals que aportin valor als conjunts particulars i globalment, per això existeix relació amb la representació de la Intercol·legial en aquelles contrades, una vinculació que ja ve de l'any passat (enllaç).

El tercer element que defineix la Delegació a les Terres de l'Ebre són pròpiament les activitats. En aquesta línia, l'Amposta Day, amb un acte principal com va ser la celebració de l'Assemblea General, va significar una veritable mostra de suport de la Junta i l'escalf de tot el Col·legi. Però així mateix la presentació institucional del DEFC 2022, una de les iniciatives més rellevants del Col·legi en l'àmbit educatiu. I un taller presencial sobre el Segell de Qualitat, exposat pel seu responsable. Van ser les diverses propostes que van permetre viure un dia de gran intensitat i visibilitat entre el col·lectiu col·legial. Tal com reconeixen Xavier Nadal i Sònia Serratosa, "poder viure tot el Col·legi a casa nostra, va ser un veritable plaer".

Finalment, el component humà, el col·lectiu a les Terres de l'Ebre, és el que explica i dona raó de la necessitat de la Delegació en aquest territori. Les darreres dades disponibles mostren l'existència d'un conjunt de 131 col·legiats i col·legiades. Amb una idiosincràsia "de dispersió que no ajuda a l'agrupament, a la relació, és veritat", en paraules de Sònia Serratosa, però per això s'insisteix a disposar d'una llista de correu que generi vinculació i un grup de whatsapp que faciliti un cert grau d'interconnexió i participació. "Volem lluitar contra l'intrusisme, però cal més participació, malgrat que som poca gent".

La Delegació a les Terres de l'Ebre, com cadascun dels seus membres, són i fan COPLEFC i treballen sobre voluntats compartides.  

ALGUNES NOTÍCIES DEL SEMESTRE

3 de març.  Xavier Nadal substitueix Jesús Martí Esteller (enllaç)

4 d'abril.  Amposta Day. Anunci d'actes del dia 19 d'abril (enllaç)

19 d'abril. a) El DEFC 2022 es presenta (enllaç). b) Taller Per a què serveix un Segell de Qualitat aplicat al sistema esportiu? c) Inauguració de la Delegació de les Terres de l'Ebre. d) Assemblea General (enllaç)

Delegació
Xavier Nadal Mestre, delegat
Sònia Serratosa Grassot, coordinadora
Atenció col·legial:
-Presencial: c/ de França, 29. Amposta (amb cita prèvia)
-Telefònica: 673 617 053
-A/e: terresdelebre@coplefc.cat


(1, 2) Abast territorial de la Delegació a les Terres de l'Ebre. (3) Xavier Nadal, delegat. (4) Presentació institucional del DEFC. (5) Xavier Nadal i Antoni Gilabert, president del CE del Baix Ebre, en el moment de la signatura del conveni. (6) Despatx de la Delegació al Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.