Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC, endavant!

03/05/2022

Catalunya

L'Assemblea General  va aprovar l'activitat del Col·legi, els comptes i les quotes, entre altres qüestions

El dia 19 d'abril es va dur a terme una nova reunió de l'Assemblea General, màxim òrgan del COPLEFC. Com ja era tradicional abans de la pandèmia, la reunió va ser presencial i itinerant, en aquesta ocasió a Amposta, a les instal·lacions que l'EUSES té a la capital del Montsià (la comarca més meridional de Catalunya) i que va obrir les portes al Col·legi, aprofitant que en aquesta ciutat el Col·legi ja disposa de nova seu física, després que la Delegació a les Terres de l'Ebre es va posar en funcionament l'any passat. Però la reunió també va tenir caràcter telemàtic, amb la voluntat de la Junta de facilitar al màxim la participació del col·lectiu en tots els actes i en la presa de decisions col·legials.

Com és habitual, la sessió va ser dirigida per la secretària, Elisabeth Boloix Ripoll (col. 4356), que va anar repassant els diversos punts de l'ordre del dia, successivament presentats i aprovats per assentiment de l'Assemblea, amb les i els assistents de manera presencial i telemàtica.

El 2021, algunes dades

Pel que fa als aspectes de valoració del 2021, Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570), com a  president, va deixar escrit a la Memòria, que "arribo a la conclusió que no ens hem aturat, sinó que avancem, malgrat les adversitats". Una idea que el vídeo explicatiu resumia amb missatges clars i concisos: davant un any de pandèmia, inestabilitat i incertesa, el COPLEFC ha continuat endavant amb el col·lectiu, com a corporació i equip professional, i també en els àmbits professionals i en la comunicació.

Quant a dades significatives, el Col·legi va tancar l'any amb 5.617 col·legiats i col·legiades, després de 423 altes, un volum d'incorporacions encara per sota dels anys precedents. El Col·legi aplega altres professionals, que figuren en qualitat d'associats i associades, fins a 155 el 2021. Amb aquesta figura el COPLEFC vol recórrer el camí necessari per esdevenir el paraigua i l'altaveu de tots els professionals, sempre que tinguin una titulació oficial reglada escaient. Des de la perspectiva de gènere, de cada 10 col·legiats 7 són homes i 3 són dones. Mentre que des de la mirada estatal, el COPLEFC agrupa pràcticament el 32% de col·legiats d'Espanya.

Com ja s'ha dit, un dels fets destacats del 2021 va ser la posada en marxa de la nova Delegació a les Terres de l'Ebre, i el funcionament de la Borsa de Treball, que és la font ocupacional especialitzada més important d'àmbit català, a la qual poden accedir les empreses de manera automatitzada i proposar la seva oferta laboral, sempre, això sí, respectant la legalitat en matèria professional. Per primer any durant el 2021, com un exercici de transparència, es va difondre a la societat el volum i les característiques trimestrals d'aquesta eina.

Més enllà de dades de valor per al conjunt de membres del COPLEFC, concretades en serveis i avantatges pel fet de formar-ne part, l'aposta del Col·legi per la recerca i la col·laboració amb els centres universitaris que imparteixen el Grau de CAFiE és explícita any rere any, com també l'esforç de presència a l'escena pública com un agent més, important, en aquells fòrums significatius per a la professió en algun sentit, ja sigui per a la defensa de la professió i evitar l'intrusisme, sigui per promoure la qualitat en la prestació de serveis d'activitat física i esportiva a la ciutadania. En aquest sentit, l'univers del COPLEFC inclou totes les administracions públiques i els partits polítics, com també altres col·legis professionals i associacions i fundacions, a més de patronals, unions de federacions esportives i de consells esportius, i fins i tot es produeix algun contacte amb entitats internacionals, directament o indirecta.

Tres línies rellevants

Així mateix, tres línies van destacar entre el conjunt de l'activitat del 2021: en l'àmbit de la gestió, l'impuls del Segell de Qualitat del sistema esportiu català, una eina que està sent molt ben acollida i a la qual ja s'han acollit professionals, entitats i administracions locals i autonòmiques, per garantir uns estàndards de qualitat a la ciutadania. D'una altra banda, l'àmbit de la salut, mitjançant el programa EUPAP d'aplicació d'activitat física a alguns centres d'atenció primària de Lleida i el programa d'activitat física a la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Vic, així com l'impuls de campanyes de sensibilització com és La Salut S'Entrena. I d'una altra banda, la línia educativa, amb la innovació com a centre en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, i l'ús de les eines TIC  per a l'ensenyament de l'Educació Física, a més a més de la gran jornada que cada any constitueix el Dia de l'Activitat Física al Carrer (DEFC), que no s'ha perdut cap edició des de fa sis anys a Catalunya, malgrat la pandèmia i les restriccions.

I el 2022...

Econòmicament, amb uns comptes que cada any són auditats, el COPLEFC també va creixent, i de cara al 2022 és previst gestionar al voltant de 750.000 euros, que facilitaran de continuar duent a terme el Pla Estratègic, estructurat en cinc eixos, amb les seves corresponents línies estratègiques, projectes i objectius.

Aquest any, el Col·legi es proposa de treballar especialment diversos aspectes, entre d'altres:

-La incorporació d'un sector protagonista en l'Educació Física escolar  com són els mestres especialistes d'EF a educació primària.

-La defensa de l'emprenedoria mitjançant la modalitat COPLEFC Empresa destinada a tots aquells membres que en tinguin i que es beneficiïn de serveis i avantatges d'acord amb els riscos que assumeixen.

-L'assumpció aquest 2022, per començar, com un any amb els ODS al centre, perquè l'Educació Física i els professionals puguin desenvolupar-se en un món saludable.

-La defensa de la professió amb una mirada atenta a les ofertes públiques de les administracions i insistint en el terreny jurídic, si cal amb litigi judicial. Una situació més fàcil des del anomenat "cas Òdena", que va establir jurisprudència del TSJC per a l'aplicació de la Llei 3/2009, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya.

Complementàriament, es donarà continuïtat a les tres línies rellevants que ja s'han esmentat en gestió, salut i educació. Sense oblidar que en l'activitat del 2022 del COPLEFC augmentarà la formació per al col·lectiu col·legial, com les ajudes i es treballarà en l'elaboració d'un nou Pla Estratègic, atès que enguany es tancarà el cicle del 2016-2022 del vigent.

Pere Manuel, com a president, va adreçar unes paraules als assistents, tot recordant que l'Assemblea "és el moment de l'any que esperem per veure que el Col·legi som tots, i molts més que ens agradaria, participant-hi activament". Fent un pas més en l'eficiència va proposar que s'estudiarà la possibilitat de fer una reunió d'Assemblea cap a final d'any, a fi de poder treballar amb un pressupost aprovat ja des del primer dia i no haver d'esperar quan ja ha passat un terç de l'any. I va posar un exemple de com veu el Col·legi: "Hem posat un avió a la pista i està agafant velocitat, però el Col·legi ha de volar, no solament rodar. Som l'única corporació de dret public existent al sistema esportiu català". Per acabar, va dir ben alt i clar: "Ens agrada la nostra professió, ens agrada molt i volem continuar treballant per la nostra professió. És un compromís. És un trajecte multidireccional, però ens hi vam comprometre, hi estem compromesos i seguirem treballant amb compromís".

Com a cloenda, es va passar als reconeixements diversos, com també ja és tradicional, que es va fer a les i els col·legiats amb més de 25 anys de col·legiació, als companys que s'han jubilat, a la fotografia guanyadora del Concurs Fotogràfic i als millors expedients i treballs de final de grau (TFG) de totes les facultats, a més d'oferir l'ajut als autors de tesis doctorals, pel valor que té com a màxim nivell formatiu possible, que atorga el caràcter de doctor o bé doctora.

Per veure l'Assemblea:Aquesta notícia també es pot llegir a:
CMD Sport, mitjà col·laborador
CMD-Assemblea2022.png (251 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.