Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Un pas endavant per a l'Educació Física

04/09/2020

Educació Catalunya

Després de l'acord del COPLEFC amb Educació, enguany ja no hi haurà exempcions d'EF per pràctica d'esport

La supressió de les conegudes com "exempcions de l'Educació Física" en l'àmbit escolar per a alumnes practicants d'esport era una reivindicació del COPLEFC que venia de lluny, tot recollint la tasca de la Comissió d'Experts d'Educació del Col·legi i el desig i la voluntat del col·lectiu d'EFE en l'àmbit educatiu. L'argument del Col·legi és senzill: l'Educació Física va més enllà de l'esport, ja que aquest és només una part significativa, però petita, del conjunt més gran que constitueix l'Educació Física (llegiu El COPLEFC es posiciona contra les exempcions de l'assignatura d'Educació Física, El COPLEFC encaixa amb el Departament d'Educació i Les exempcions d'Educació Física tenen els dies comptats).

El COPLEFC ha insistit i persistit davant del Departament d'Educació i els seus titulars, i ara la reivindicació es veu materialitzada amb la limitació de les causes de reconeixement de l'assignatura d'Educació Física a l'ESO per als alumnes amb dedicació significativa o intensiva a l'esport. Ho certifica el document enviat amb data 21 de juliol d'enguany pel Departament d'Educació als centres de tot Catalunya (Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO: enllaç per llegir-lo). La situació va fer el tomb necessari i absolut el juliol del 2019 amb l'acord assolit entre Pere Manuel, com a president del COPLEFC, i els directors generals de Currículum i Personalització, Josep Vallcorba, i de Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial, Josep Lluís Espinós, del Departament d'Educació de la Generalitat. En l'adopció de la mesura també calia la coordinació amb la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, per fer efectiva aquesta concreció. I finalment, totes les parts i els actors han posat fil a l'agulla.

Ara que som a les portes del proper curs 2020-21, moment en què es va assenyalar com més adequat organitzativament per implantar la directiu, pensant en la difusió i aplicació a tots els centres educatius de Catalunya, ha arribat el moment que la situació esdevingui efectiva, ja  que pedagògicament és la més adient, en separar la pràctica esportiva de qualsevol alumne del que aporta la matèria curricular de l'Educació Física en tots els seus nivells educatius i que resulta imprescindible per a una vida saludable al llarg de tota la vida, més enllà del període esportiu de competició.

Així doncs, el document estableix dos supòsits que permeten la convalidació o el reconeixement de l'Educació Física. En primer lloc, per simultaneïtat amb estudis de dansa. I en segon lloc, la convalidació o el reconeixement per als alumnes amb dedicació significativa a l'esport. En aquest segon supòsit es distingeix entre els centres  educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva, on el currículum de la matèria d'Educació Física i la de matèries que siguin optatives es poden adaptar al projecte de centre, mentre que a tots els altres centres només es preveuen dos casos per disposar de la convalidació o el reconeixement: a) figurar en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent, o b) participar en tornejos, competicions o finals esportives que impliquin una absència al centre educatiu superior a 15 dies i inferior a 30 de forma continuada; val a dir que en aquesta darrera circumstància, el centre ha d'establir un programa individualitzat que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l'activitat acadèmica.

En tota la resta de casos, que evidentment són la immensa majoria, no hi ha convalidació ni reconeixement possible. Per tant, la pràctica habitual d'esport federatiu en un club, amb els entrenaments setmanals i les competicions corresponents, en cap cas poden donar lloc a aquesta possibilitat de convalidació o reconeixement.

Per a Pere Manuel, president del Col·legi, "l'esport de competició s'ha de promoure, i ajudar aquells alumnes que hi tenen una dedicació significativa, pels valors vitals que li són intrínsecs, com ara l'esforç, la responsabilitat, la constància, la superació, etc.". Però això no treu que "l'Educació Física va més enllà de l'esport, tal com ara ja també ho entén l'Administració i esperem que també ho entenguin tota la comunitat educativa, és a dir, docents i famílies". Per tant, aquest pas significa "un gran avenç no solament en el revaloració de la matèria d'Educació Física en l'àmbit escolar, sinó també per a la societat del futur". Així mateix, el president el COPLEFC recorda que "gràcies a l'aportació inicial dels experts de la Comissió d'Educació del Col·legi, es facilita la tasca dels EFE en l'àmbit educatiu, en superar un entrebanc que feia massa anys que durava i que era una queixa constant que arribava al Col·legi". Pere Manuel conclou: "S'han acabat les exempcions, llevat de les que siguin estrictament necessàries".
SolsonaBatlle-JosepJaume-2_Inter_felic(ConcursFoto2015-70).jpg (420 KB)
  (fotografia: Josep Jaume Solsona. Concurs Fotogràfic COPLEFC 2015)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.