Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC es posiciona contra les exempcions de l'assignatura d'Educació Física

28/05/2019

Fer un esport no ha de suplantar el currículum educatiu de l'Educació Física

El dia 23 de maig el Col·legi, representat per Carmen Ercilla, com a vicepresidenta del Col·legi, i Lluís Almirall, com a coordinador de la Comissió d'Experts d'Educació, juntament amb Alèxia Pérez, com a gerent, es van reunir amb Aleix Gabarró, subdirector general d'Ordenació Curricular del Departament dEducació. La trobada es va centrar especialment en les situacions que es denominen de reconeixement de l'assignatura d'Educació Física, més conegudes com a "exempcions",  i com a valoració per les dues parts es pot afirmar que hi ha coincidència plena sobre el cas i que es buscarà la millor manera d'afrontar-lo.

El COPLEFC considera que la situació actual sobre l'aplicació d'aquest reconeixement suposa una anomalia educativa, ja que es priva els alumnes implicats del seu dret a l'educació mitjançant l'assignatura d'Educació Física. El Col·legi va lliurar al subdirector d'Ordenació Curricular el document elaborat des de la Comissió d'Educació en què es posa damunt la taula la falsa equació entre Educació Física i esports, i que admet igualment que els alumnes amb alta dedicació esportiva no han d'estar privats de rebre plans individualitzats de suport, qüestió que no solament afecta la nostra matèria, sinó totes les del currículum escolar. Així mateix, el Col·legi té la percepció que precisament per la identificació errònia esmentada entre els dos àmbits, competitiu i educatiu en matèria d'esport, s'atorga amb certa lleugeresa el reconeixement de l'Educació Física.

El procés de solució

Els resultats de la reunió es poden concretar en una voluntat explícita des del Departament d'Educació de canviar la normativa existent sobre les exempcions de la matèria d'Educació Física, per bé que les qüestions organitzatives i de procediment aconsellen de preveure-ho a partir del curs 2020-21. D'altra banda, aquest marge de temps ha de facilitar una plena coordinació sobre la qüestió amb l'altra part implicada, que és el Consell Català de l'Esport.

A més a més, com a subdirector d'Ordenació Curricular, Aleix Gabarró  es va comprometre a comunicar al conjunt de direccions dels centres escolars una aplicació estricta, d'acord amb els requisits previstos, d'aquest reconeixement i el caràcter de mesura excepcional que ha de suposar l'exempció de l'assignatura d'Educació Física.

Per tant, els propers passos que es duran a terme seran l'estudi de la modificació de la normativa aplicable, així com l'esmentada reunió amb CCE.

Llegiu el posicionament del Col·legi sobre les exempcions aquí.