Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

A Catalunya l'activitat física és... essencial

04/01/2023

Catalunya

El Govern va fer-ne la declaració a mitjan novembre passat per reforçar-ne el paper en la salut de la ciutadania

A partir d'aquesta declaració del Govern, la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, va dir que "posem l'esport al centre de les polítiques públiques i garantim que el protegim i el potenciem". La decisió pretén reforçar l'impacte positiu d'aquestes pràctiques en la millora de la qualitat de vida i la salut física i mental de les persones, i potenciar la importància del sector esportiu en el teixit econòmic i social del país, així com la seva aportació a la cohesió social. Es tracta d'uns principis que el COPLEFC comparteix plenament i que ja fa temps que demanava, tal com consta al document que va fer públic amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021 (enllaç).

La Generalitat, en la part expositiva de la consideració per adoptar l'Acord de Govern, recorda la Carta internacional de l'educació física, l'activitat física i de l'esport de la UNESCO, també la Carta Europea de l'Esport, i fa una síntesi de programes beneficiosos per a la salut a Catalunya, amb l'activitat física com a base (PNPAF, PAAS, PEFS...), en algun dels quals el mateix COPLEFC ha participat.

Més enllà d'aquesta declaració, com a voluntat de dur-la a la pràctica també s'estableix la creació de la Taula de l'Esport i de l'Activitat Física de Catalunya, que tindrà com a funcions:

a) Promoure l'intercanvi d'informació entre els departaments i els altres membres de la Taula.
b) Impulsar una recerca que permeti analitzar i quantificar la situació actual de l'esport i l'activitat física a Catalunya des de totes les vessants implicades.
c) Estudiar i valorar possibles mesures fiscals i econòmiques aplicables al sector esportiu.
d) Estudiar i valorar possibles mesures que millorin l'eficiència energètica i sostenibilitat dels equipaments i instal·lacions esportius.
e) Estudiar i valorar possibles campanyes comunicatives dirigides a enfortir el sector, incrementar la percepció social de la vinculació de salut i activitat física, i fomentar l'accessibilitat a l'exercici físic i la salut.
f) Elaborar un recull de propostes i actuacions segmentades per potenciar el sistema esportiu català, amb una línia d'acció consensuada i amb la implicació de tots els agents.
g) Elevar al Govern, mitjançant la persona titular del departament competent en matèria d'esport, l'informe de conclusions finals fruit dels treballs de recerca, avaluació i estudi en el si de la Taula.
h) Qualsevol altra funció anàloga que el Govern li encomani.


Es tracta d'una Taula que vol ser un òrgan transversal i punt de trobada entre la Generalitat i els agents institucionals, socials i econòmics del sector esportiu, amb l'objectiu proposar accions que ajudin a reactivar el sector esportiu i a donar respostes a les seves necessitats. El COPLEFC, tal com va traslladar a la consellera de la Presidència, també vol formar part d'aquesta Taula, en representació d'un col·lectiu imprescindible com és el dels professionals del sector, amb coneixement de totes les circumstàncies dels diversos àmbits, així com també una plena capacitat d'anàlisi i proposició de mesures beneficioses per al conjunt de la societat.

El COPLEFC i el servei essencial

En el document Peticions en defensa del sector i de les professions de l'esport i l'activitat física de Catalunya, la segona proposta era:

Declarar l'esport i l'activitat física com a servei essencial per a la salut de la ciutadania

Amb la crisi de la COVID-19 s'ha evidenciat més que mai que la pràctica d'activitat física i esportiva és necessària per al manteniment de la salut de la ciutadania. Els professionals de l'esport i l'activitat física col·laboren de manera directa en la prevenció de malalties i la promoció d'hàbits saludables en tots els nivells socials i culturals de la societat, i per això cal:

Potenciar el sector de l'activitat física i de l'esport com a company de viatge en matèria de salut pública.
Reconèixer i publicitar que una població activa és una població sana que comporta menys despesa sanitària.

Pots escoltar les raons de Pere Manuel del caràcter essencial de l'activitat física i de l'esport a la “Secció COPLEFC” de GironaFM: enllaç.
Llegeix l'Acord de Govern publicat al DOGC: enllaç.

PeticionsPolitics-14F2021.jpg (96 KB)
Document amb les peticioins efectuades als partits amb motiu de les eleccions del 14/2/2021.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.