Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Les exempcions d'Educació Física tenen els dies comptats

20/09/2019

Educació Catalunya

El COPLEFC continua treballant per modificar les instruccions d'inici de curs del 2020-21

Hem començat un nou curs escolar i reapareix una situació recurrent, la petició d'exempcions de la matèria d'Educació Física d'aquells alumnes amb alta dedicació esportiva. És una situació de la qual ja hem informat en diverses ocasions (28/05/2019 i 10/07/2019) i que el COPLEFC espera que quedarà definitivament resolta el curs vinent després de la concreció i concertació sobre la qüestió amb el Departament d'Educació, d'una banda, i de la Secretaria General de l'Esport, d'una altra.

En aquest sentit, cal assenyalar les reunions profitoses i favorables del 21 de juny passat en el cas de la Secretaria i del 9 de juliol amb el Departament. Cal tenir en compte que els calendaris escolars i les implicacions d'inclusió de reformes no són fàcils ni ràpides, però el fet de disposar d'una data clara i establerta ja és un senyal de resolució d'una qüestió que suposava una clara discriminació a l'alumnat que es veu implicat en aquest cas de pràctica esportiva intensiva.

La voluntat del COPLEFC, com no pot ser altrament, és que aquests estudiants disposin de plans individualitzats de suport, que afecten tot el conjunt de les seves matèries educatives. Però alhora, que no siguin privats del que aporta l'Educació Física, que en cap cas pot ser entesa des d'una identificació amb l'esport i de suplantació per aquest.

Les conclusions de la posició del COPLEFC són les següents:

-Suprimir la possibilitat de reconeixement de la matèria d' Educació Física a l'ESO i al batxillerat a aquells alumnes amb dedicació significativa o amb una dedicació intensiva a l'esport.

-Realitzar l'elaboració de plans de suport individualitzats (PI) en totes les matèries, incloent-hi l'Educació Física, a l'ESO i/o al batxillerat únicament a aquells alumnes amb dedicació significativa a l'esport que pertanyin al programa de tecnificació ARC o bé que hagin estat degudament reconeguts com a esportistes d'alt nivell (DOGC i BOE).

-No realitzar en cap cas plans de suport individualitzats (PI) de suport a alumnes que tinguin una dedicació intensiva a l'esport de 9 o més hores de pràctica, entenent que aquests no formen part d'un programa de tecnificació esportiva amb garanties professionalitzadores.

-Per a aquells centres educatius que no pertanyin a la xarxa de centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva, caldrà elaborar, si s'escau, orientacions de com realitzar adequadament els PI de l'assignatura d'Educació Física a l'ESO i/o el batxillerat, segons el cas.

-Mantenir a l'actual normativa la directriu que aquells alumnes que per motiu de participació en torneigs, competicions o finals esportives que impliquin una absència al centre educatiu superior a 15 dies de forma continuada, el centre ha d'establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l'activitat acadèmica. I fer extensiva aquesta possibilitat als alumnes de batxillerat (actualment no prevista)

Podeu llegir el posicionament del COPLEFC aquí.