Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

L'Assemblea del COPLEFC

30/04/2021

Catalunya

Una nova reunió de l'Assemblea General en format telemàtic va permetre la repassada de la vida col·legial

Després de donar la benvinguda i recordar els companys desapareguts durant el 2020, així com el conjunt d'afectats de la família col·legial mitjançant un fragment d'El cant dels ocells de Pau Casals, Pere Manuel Gutiérrez (col. 8750), com a president del Col·legi, va recordar alguns aspectes del 2020, l'any de la pandèmia. Així, va traslladar la sensació que el COPLEFC ja és tractat com un agent important més, i que el Govern "ens ha normalitzat" en aquelles iniciatives i fòrums que ha posat en marxa. En un altre sentit, no es va oblidar de referir-se a la futura Llei de l'esport i l'activitat física que el nou Parlament haurà d'acarar ben aviat, tot deixant el posicionament explícit que sempre ha tingut el Col·legi. I va mostrar-se molt preocupat per la voluntat de readaptació dels espais escolars i les seves instal·lacions esportives a la ciutat de Barcelona, sobre la qual cosa es va mostrar molt crític: "Per què pretenen tancar l'aula d'Educació Física?". A nivell estatal, com el membre més nombrós que és el COPLEFC en el si del Consejo COLEF, va indicar la feina feta per a la regulació professional, començant per la disposició d'una nomenclatura pròpia, la d'educadors físics esportius (EFE). Per tot plegat, com a veu institucional, va recordar que "cal insistir, cal continuar fent pedagogia adreçada a tots els agents, per mostrar i ensenyar el que significa l'educació física". Una tasca en què com més professionals aplegui el Col·legi, la seva veu tindrà més força.

Tot seguit, amb la secretària del Col·legi, Elisabeth Boloix Ripoll (col. 4356), com a moderadora, es van anar desgranant i aprovant els punts de l'ordre del dia previstos. En primer lloc, lectura de l'acta anterior, seguida de la presentació de la memòria 2020, a càrrec de la gerent Alèxia Pérez García (col. 10230). Del punt següent, tancament dels comptes 2020, se'n va encarregar el tresorer, Oscar Durán Gutiérrez (col. 8423), que va exposar la necessitat de la contenció de despeses a què s'havia vist obligada la corporació, com a conseqüència d'una disminució dels ingressos, "per bé que la col·legiació no s'ha desplomat i tot plegat ha permès ajustar-se a les previsions de l'exercici". Uns comptes que per al representant de Faura Auditors, com a convidat, "expressen la bona situació financera i patrimonial del Col·legi, que li permetrà acceptar els compromisos futurs". En aquest aspecte, el 2021, un any més es mantindran les quotes de col·legiació i associació congelades. I la previsió pressupostària per al 2021 "és assolir una realització de pèrdues zero o pràcticament zero".
Memòria2020-Caràtula.jpg (36 KB)

Un any especialment de serveis i proximitat

El 2020 de la vida corporativa s'ha basat en diversos conceptes clau: proximitat i servei, ajudats per la tecnologia i el desig de facilitar una vinculació al més independent possible per als membres del Col·legi gràcies a les eines generades. Unes característiques i unes activitats resumides en la Memòria 2020, en què es destaca que "Hem ensopegat, però entre tots ens hem redreçat", amb clara al·lusió al coronavirus i l'afectació al sector de l'activitat física i l'esport. Això ha estat possible gràcies a l'esforç comunicatiu per traslladar en tot moment la realitat canviant que s'ha anat produint, però també a la reivindicació i lluita per intentar aconseguir la consideració de l'activitat física i l'esport com a servei essencial, ja que "no és un problema, sinó part de la solució", missatge que s'ha repetit a totes les instàncies on ha tingut accés el COPLEFC. Però sempre acompanyats d'educadors físics esportius, és a dir, lluitant contra l'intrusisme de falsos professionals.   

Els reptes principals del 2021

Un altre dels apartats rellevants de l'Assemblea és donar a conèixer els objectius i projectes. Alèxia Pérez en primer lloc va recordar l'existència d'un Pla Estratègic com a document de referència, per bé que es tracta d'una guia dinàmica, que s'actualitza constantment, una característica que el converteix en una eina viva. Tot seguit va repassar els cinc eixos en què s'articula: 1) col·legiats i associats, 2) òrgan col·legial, 3) àmbits professionals, 4) gestió i administració i 5) comunicació i premsa.

Molt sumàriament, va fer èmfasi en un nou servei d'atenció psicològica professional, per donar resposta a les seqüeles que pot deixar-nos aquesta crisi sanitària, així com també el desenvolupament d'una nova línia pensada en les empreses amb l'acompanyament de PIMEC, organització de la qual el Col·legi fa uns anys que és soci col·lectiu.

Un altre àmbit important és el de les denúncies i la lluita contra l'intrusisme; el Col·legi vol fer un pas més i, malgrat que la resolució dels casos no depèn del COPLEFC, la gerent va manifestar que "anirem a sac" en aquesta lluita. Altres objectius del 2021 tenen a veure amb la transició a un món més sostenible i les peticions als partits polítics sobre la represa de la negociació de la Llei de l'esport i l'activitat física.

L'àmbit vinculat amb la salut està prenent cada vegada més rellevància en la vida col·legial, amb un projecte destacat com és la continuïtat i ampliació, si s'escau, del programa EUPAP que fins ara s'ha dut a terme a Lleida i rodalia. Des de les comissions d'experts, nuclis de generació de propostes i projectes, en l'àmbit educatiu, el paper de l'Educació Física a l'escola del segle XXI s'anirà aprofundint d'acord amb la transversalitat i les capacitats que caldrà desenvolupar en aquest marc d'escola renovada. Ben aviat també veurà la llum un projecte centrat en la qualitat, dels serveis, de les instal·lacions..., d'acord amb un estàndards que donin seguretat i confiança a les persones que en facin ús; per això des del Col·legi s'apostarà per un segell de qualitat que informi la ciutadania i la societat en general sobre la prestació que rep.

En un altre ordre de coses, el COPLEFC continuarà avançant en la digitalització, tot  explorant les possibilitats que la tecnologia permet i facilita. I de cara enfora, és a dir, la societat en general, amb les campanyes sobre La salut  s'entrena i Tu amb qui t'entrenes? s'intentarà que tinguin el màxim d'impacte per assolir objectius relacionats contra l'intrusisme i la inserció en el món sanitari.

I abans de passar als continguts no previstos a l'ordre del dia, l'últim punt, d0e torn obert de paraules, va cedir la veu als col·legiats i col·legiades registrats a la reunió, que van expressar les seves inquietuds personals, relacionades amb la prestació de serveis rebuts, així com respecte d'aspectes vinculats amb mancances en l'àmbit de la prestació professional, com ara la no disponibilitat d'un o diversos convenis laborals, tal com tenen moltes altres professions. Peticions que van ser acollides des de la Junta amb el desig de  donar-hi resposta amb la millor predisposició de servei al col·lectiu.

Cloenda

La part més festiva tampoc no va faltar una vegada més a la reunió de l'Assemblea General, com ja és tradicional, per bé que va ser testimonial, per la impossibilitat de contacte entre uns i altres. Així, es va fer esment del premi del Concurs Fotogràfic 2020, del reconeixement als millors expedients acadèmics universitaris, així com als millors TFG –els autors dels quals van oferir-ne una presentació succinta–, i l'ajut a les tesis doctorals, a més del lliurament (prèviament tramès per correu postal) de la insígnia corresponent als companys amb vint-i-cinc anys de col·legiació i als jubilats que es van produir el 2020.

En les seves paraules finals, Pere Manuel Gutiérrez, com a cloenda de la reunió, va fer referència a una novetat territorial important, "amb la voluntat de ser al territori, més a prop, hem creat la Delegació del COPLEFC a les Terres de l'Ebre". En el seu darrer missatge va esmentar la necessitat de tot el col·lectiu de treballar en el camí dels objectius de desenvolupament sostenibles (ODS) impulsat per les Nacions Unides per disposar d'un món més ecològic, i també va insistir en una ferma defensa de la igualtat entre homes i dones, en la qual i per a la qual va demanar a tothom de deixar constància no solament del cognom patern, sinó també del matern, "un criteri que el COPLEFC assumeix a partir d'ara".  Per posar punt final a la trobada, com a president del Col·legi, va emplaçar tot el conjunt de col·legiats i associats a la propera reunió, el 2022, però no sense recordar que "a l'Assemblea ens trobem, però com a Col·legi hi som sempre i treballarem per a tothom durant tot l'any".Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.