Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Aprovada l'activitat física i l'esport com a essencial

19/02/2021

El Congrés dels Diputats aprova la Proposició no de llei (PNL), aplicable en cas d'estat d'alarma

La Comissió de Cultura i Esport del Congrés dels Diputats va aprovar ahir, 18 de febrer, la Proposició no de llei sobre la necessitat de declarar l'activitat física i l'esport com a activitat essencial després de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L'acord de PP i PSOE ha permès arribar a aquesta declaració, amb 25 vots favorables, 12 abstencions i cap vot en contra.

Tal com informàvem (enllaç), aquesta PNL és el resultat de la tasca duta a terme des del Consejo COLEF, que finalment va aconseguir fer entrar la qüestió a l'activitat parlamentària mitjançant una proposta del Grup Popular i que, ara, amb la inclusió de modificacions proposades pel Grup Socialista, ha estat aprovada per àmplia majoria i, en qualsevol cas, sense cap vot en contra.

Concretament, el text aprovat queda de la manera següent:

«En el marc d'una declaració d'estat d'alarma a conseqüència d'una emergència sanitària, sempre que les circumstàncies sanitàries ho aconsellin, valorar amb la resta d'autoritats competents si n'hi hagués:

-El reconeixement, de l'activitat física i l'esport com a "activitat essencial" per ser i tenir un clar benefici per a la salut de les persones que el practiquen, tot fent èmfasi en la seva essencialitat des del context de la pandèmia sanitària de la COVID-19, dins del marc de la declaració de l'activitat física i l'esport com una qüestió d'interès general, aprovada el mes d'octubre passat a la Comissió de Cultura i Esport del Congrés dels Diputats.

-Adoptar les mesures necessàries per garantir la protecció i la continuïtat dels serveis professionals prestats en l'àmbit de la pràctica de l'activitat física i esportiva i dirigits al conjunt de la societat.

-Garantir a les persones que requereixin una especial atenció, per raó de l'edat, capacitat física o psíquica, o patologies, que continuïn rebent els serveis d'exercici físic prestats per personal amb qualificació en activitat física i esport.

-Expedir certificats per a la pràctica fisicoesportiva supervisada per personal amb qualificació en exercici físic i esport, per als casos en què calgui acreditar el desplaçament de les persones que practiquin l'activitat física i esport.

-Aquest reconeixement es veurà solament alterat de manera excepcional quan les circumstàncies sanitàries ho facin necessari i imprescindible».

El COPLEFC, com a membre del Consejo COLEF, se sent satisfet del pas endavant que suposa aquest reconeixement mitjançant una PNL, malgrat que no tingui un caràcter executiu. En qualsevol cas, permet situar l'activitat física i l'esport com un element important en l'agenda política i dels legisladors.

Una consideració que se suma, a més a més, a la d'activitat d'interès general, igualment aprovada al Congrés dels Diputats el 14 d'octubre de 2020 a iniciativa, en aquell cas, de l'Asociación del Deporte Español (ADESP), juntament amb la Fundación España Activa.

Per ampliar informació: enllaç


Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.