Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Acreditació de competències, una realitat complicada

09/04/2019

Catalunya

El COPLEFC i ADECAF es van reunir amb l'ICQP, responsable del procés d'acreditació professional

El dia 25 de març passat, Núria Pi, directora de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), va rebre Alèxia Pérez (col. 10230), gerent del Col·legi, i Toni Brocal, com a director de la patronal del sector del fitnes a Catalunya ADECAF per conèixer de primera mà quina és la situació prevista davant l'alt nombre de persones que han quedat fora de l'últim procés d'acreditació de competències, que van superar el miler de possibles sol·licitants.

En primer lloc, la trobada va servir per traslladar a la directora de l'ICQP la preocupació del sector del fitnes, en aquest cas amb l'acompanyament del COPLEFC, ja que pot comportar afectacions greus.

Per la seva part, la directora va posar en coneixement dels visitants que la convocatòria pública d'acreditació de competències depèn de fons europeus i que aquests s'han de repartir per tots els sectors no només l'esportiu. 

Brots verds

Malgrat tot, des de l'ICQP són conscients de la situació que està vivint el sector,  i per això va anunciar que és previst d'obrir una nova convocatòria el setembre vinent, amb 220 places més (110 de socorrisme i 110 de condicionament físic).

I amb caràcter complementari, atès que aquesta nova convocatòria tampoc serà suficient per arribar a tota la demanda existent, la reunió es pot considerar el primer contacte per intentar una convocatòria de caràcter semiprivat, amb l'acord entre l'ADECAF, juntament amb Foment del Treball, el Consell Català de l'Esport i el mateix COPLEFC, tal com ja es va fer l'any 2015.

Una opció que sens dubte ha d'ajudar a destensionar l'actual situació, per bé que la complexitat organitzava que comporta un "Acredita't privat" no permetrà que es pugui convocar fins a l'últim trimestre del 2019.
ICQP-Acreditat.jpg (143 KB)
Per fer factible aquesta organització, entre les primeres accions es crearà una borsa d'experts habilitats per poder col·laborar professionalment en els processos d'acreditació de competències. Més concretament, el mes d'abril l'ICQP obrirà cursos d'informador/orientador i cursos per a avaluadors. Amb un nombre més alt d'experts dedicats al procés hi haurà més opcions d'ampliar la convocatòria de places. Vegeu notícia: Novetats en l'acreditació de competènciesUna norma vigent des de fa més deu anys

Cal destacar que malgrat que el règim sancionador de la Llei de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya ha entrat en vigor l'1 de gener de 2019, la norma és vigent des del 2008 i que els processos d'acreditació de competències que s'han estat convocant des d'aleshores els darrers anys han tingut fins i tot places vacants.

Des de la publicació de la Llei 3/2008, tant el Consell Català de l'Esport, com la patronal ADECAF o el COPLEFC s'han esforçat a informar de la normativa reguladora de l'exercici de les professions de l'esport a tots els professionals, entitats i empresaris responsables de l'organització i gestió de serveis d'activitat física i esportiva, el cert és que el sector no ha reaccionat fins a l'entrada en vigor del règim sancionador.

Cal garantir la protecció de la salut dels ciutadans

El COPLEFC, entre les seves funcions públiques atribuïdes per la legislació, té l'obligació de vetllar pel compliment de la Llei. És per això que malgrat que es mostrarà sempre flexible i col·laboratiu en la mediació respecte de les diferents denúncies d'irregularitats que es puguin produir, serà estricte en el compliment de la Llei 3/2008, en primer lloc per garantir la protecció de la salut als ciutadans que reben qualsevol tipus de servei esportiu o d'activitat física, però també per prestigiar la professió i, en definitiva, per la qualitat del sector esportiu català.