Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Novetats en l'acreditació de competències

09/04/2019

Convocatòria de cursos per a l'habilitació d'informadors i orientadors, i d'assessors i avaluadors

Des d'ahir dia 8 fins al dia 22 d'abril, l'Institut Català per a les Qualificacions Professionals (ICQP) ha obert el termini per accedir al curs d'informadors i orientadors  (50 places) i al curs d'assessors i avaluadors (150 places) de cara al procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals adquirides per experiència laboral, també conegut com el programa Acredita't.
ICQP-Acreditat.jpg (143 KB)
Els destinataris d'aquests dos cursos són el personal docent, formadors i persones expertes en la formació professional i experts en informació i orientació, d'acord amb les característiques previstes, és a dir, una experiència d'almenys quatre anys com a professorat pertanyent als cossos de catedràtics, professors d'ensenyament secundari o tècnics de formació professional, amb atribució docent en la família professional corresponent, com a formador/a o com a expert/a, segons l'article 25 del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol.   

La finalitat de l'habilitació com a informador i orientador és tenir la capacitat de facilitar informació i orientació sobre la naturalesa i les fases del procediment d'acreditació de les competències, l'accés a aquest, els seus drets i obligacions, les acreditacions oficials que es poden obtenir i els efectes que comporten. Es tracta que les persones que iniciïn el procés d'acreditació puguin prendre una decisió fonamentada sobre la seva participació en el procediment. Posteriorment, podeu fer l'acompanyament al llarg del procediment.

Mentre que en el cas de l'habilitació com assessor i avaluador, la finalitat és formar part de les comissions avaluadores de les convocatòries d'acreditació de competències per assessorar i avaluar les persones inscrites al procés de l'especialitat professional.

En tots dos casos, la modalitat és semipresencial, però fonamentalment en línia (campus virtual de l'ICQP). Els cursos s'impartiran del 6 de maig al 5 de juliol.

Més informació sobre els cursos (enllaç).

Informació sobre el procediment d'acreditació de les competències professionals (enllaç).
ICQP-060612-EsquemaProcediment.jpg (73 KB)