Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La informació professional és bàsica

El Consejo COLEF proposa de participar a l'Estudi sobre el mercat laboral de CAFiE

Conèixer la realitat és imprescindible per poder-hi adequar les estratègies en benefici del col·lectiu professional.  Per tant, des del COPLEFC insistim en la necessitat d'actualitzar el perfil professional; com més afinada és la imatge que es rep, millor s'hi poden adaptar les actuacions. En un sentit més ampli, ara és el Consejo COLEF qui promou una nova edició de l'Estudi sobre el mercat laboral de CAFiE, després del que es va fer ja fa cinc anys, temps suficient per emprendre'n una actualització per saber com som amb data 2023, com a col·lectiu, en aquest cas a nivell estatal.

Aquesta tasca de conèixer, a partir de les dades aportades per les persones que responen el qüestionari --com més en siguin, millor, és clar--, permetrà afrontar nous reptes, perquè com afirma Vicente Gambau i Pinasa (col. 8916), president del Consejo COLEF, resulta "imprescindible conèixer la situació actual del mercat laboral de les persones col·legiades, no sols perquè els serveis de la corporació s'adeqüin  a les necessitats actuals, sinó també per afrontar, amb dades, una realitat molt complexa, on l'absència d'una ordenació estatal correcta fa que els professionals es vegin obligats a competir amb persones sense la qualificació adequada, en el que fins i tot es podria qualificar com a competència deslleial. Aquesta enquesta també inclou aspectes com els motius de col·legiació, atès que l'obligatorietat des del punt de vista legal i professional s'ha difuminat en la pràctica durant les últimes dècades".

L'estudi, que novament emprendrà del grup de recerca GISDOR, de la Universidad de Sevilla, amb el suport del Consejo COLEF, es divideix en els apartats  següents: perfil socioeconòmic, formació complementària, exercici professional, condicions laborals, motiu de col·legiació, situació de col·legiats no exercents i satisfacció amb els estudis, tal com apareixia a la primera edició.

A partir d'aquell treball, es podrà constatar si ha canviat alguna cosa respecte de les conclusions a què aleshores es va arribar l'any 2019, en el sentit que el perfil de les persones col·legiades és: home d'entre 26 i 35 anys, sense persones dependents a càrrec seu, que va complementar la formació amb un màster o postgrau relacionat amb la professió i que està exercint com a professor de secundària, ja que la docència continua sent la principal activitat professional dels titulats en CAFiE. Amb tot, l'estudi ja avisava d'una diversificació de les activitats professionals, amb una taxa elevada de multiocupació. Aquestes són algunes de les conclusions, però n'hi ha d'altres igualment interessants, que pots llegir en aquest enllaç.

Respon el qüestionari: enllaç.

Informació del Consejo COLEF sobre l'Estudi: enllaç.
EstudiMercatLaboralCAFiE-2019.png (405 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.