gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Borsa de Treball del COPLEFC...

La Borsa de Treball del COPLEFC, primera font formal per buscar feina entre els graduats en CAFiE

La jornada "El mercat de treball en l'esport: dades actuals i reptes de la intel·ligència artificial", que es va fer a l'INEFC (enllaç), va permetre conèixer l'estudi més fiable i actualitzat sobre el mercat de treball en l'esport, perquè de la redacció i el treball de camp efectuat per l'empresa Itik, Consultoria Esport & Lleure,  per encàrrec de l'Observatori Català de l'Esport, va treballar amb dades empíriques de gran qualitat facilitades per les facultats i els centres universitaris que imparteixen el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFiE). I així ha pogut posar a l'abast una fotografia molt detallada de la situació actual. Una imatge que, a més a més, s'ha volgut complementar amb un altre estudi de professionals, com és el que fa referència als cicles formatius de la família de les activitats físiques i esportives.

El Col·legi, pel seu interès intrínsec, és un dels agents impulsors de l'estudi, com ja ho va ser en l'anterior edició, que era de l'any 2014, amb els professionals com a protagonistes, però que alhora permet confirmar la bona direcció en l'acompanyament d'aquests professionals pel que fa a recerca laboral,  gràcies a a la Borsa de Treball del COPLEFC, ja que tal com va quedar palès, és la primera via formal per buscar feina, pràcticament al mateix nivell que un canal informal com són... les xarxes socials.

En el cas de les persones graduades en CAFiE, les dades mostren que la dedicació és heterogènia i dinàmica, i que la multiocupació és més elevada en els homes que en les dones. A més, en la darrera dècada hi ha hagut un augment progressiu de l'estabilitat laboral a la professió, sobretot en els contractes indefinits, que pràcticament s'han doblat i ara suposen gairebé la meitat del total.

D'altra banda, l'antiguitat a la feina actual de les persones graduades en CAFiE és menor a cinc anys en la meitat dels casos, i com ja hem apuntat fan servir com a principals estratègies per buscar feina les xarxes socials i la Borsa de Treball del COPLEFC.

El principal factor de contractació continua sent el títol de CAFiE en dos de cada tres casos, i l'estudi ha detectat un augment de la satisfacció amb el lloc de treball en la darrera dècada, ja que gairebé nou de cada deu professionals es mostren molt o amb certa satisfacció a la seva feina. Pel que fa a la retribució econòmica, la pràctica totalitat de les persones amb el títol de CAFiE cobra al voltant d'uns 2.000 euros. Com a dada significativa cal esmentar que només un 1,8 % de les persones graduades són mileuristes.

Els altres professionals, els dels cicles formatius

Pel que fa a les persones graduades en cicles formatius de l'àmbit de l'esport, l'estudi ha detectat que el principal àmbit de treball és l'entrenament, amb vuit de cada deu persones dedicades, i també ha recollit un augment tímid de la presència femenina. En aquest segment, la multiocupació és una realitat per a quatre de cada deu persones, i l'antiguitat a la feina actual és de menys de cinc anys per a sis de cada deu professionals. La retribució se situa al voltant dels dos mil euros al mes per a la meitat de les persones enquestades; dos de cada cinc professionals són mileuristes, mentre que un de cada tres cobren més de dos mil euros al mes.

El principal factor de contractació, entre professionals formats en els cicles formatius, passen a ser els coneixements pràctics, mentre que, en relació amb la satisfacció amb el lloc de treball, el grau és ben alt per a més del 90 % de les persones, tot destacant especialment les que es dediquen a la gestió per sobre de les que tenen l'entrenament o el monitoratge, salvament i socorrisme com els seus àmbits professionals.

La fotografia

Simplement llegint els titolets de les conclusions referides als professionals EFE graduats en CAFiE, ja apareix quina és la fotografia del sector des del punt de vista laboral:

  1. Mercat de treball heterogeni i dinàmic diversificant-se a les necessitats de l'entorn
  2. Disminució de la representació femenina en el mercat de treball en l'esport
  3. Tendència a la disminució de la multiocupació
  4. Augment progressiu de l'estabilitat laboral en el sector
  5. Llocs de treball per a diferents etapes de la vida
  6. Canvi de paradigma d'una feina per a tota la vida
  7. En acabar el grau de CAFE, es continua estudiant
  8. Els factors de contractació
  9. Augmenta la satisfacció amb el lloc de treball
  10. Retribució econòmica d'acord amb l'evolució del mercat de treball


Per llegir l'estudi sobre CAFiE: enllaç.

Per llegir l'estudi sobre cicles formatius: enllaç.

Per conèixer l'Observatori Català de l'Esport: enllaç.

{{galeria}}

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.