gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El perfil professional... premia

Actualitzar el perfil professional permet al COPLEFC conèixer i gestionar millor les necessitats del col·lectiu

El perfil professional premia en un doble sentit. D'una banda, concretament ha premiat el company Xavi Ballesta Garcia (col. 62510), com a guanyador del sorteig d'un pack d'aventura, resultat de la campanya que es va iniciar aquest estiu passat i gràcies a la qual més de tres-cents col·legiats han actualitzat el seu perfil professional a la intranet. Des d'aquí volem donar l'enhorabona al guanyador, així com també a la resta que van atendre la petició. Perquè d'altra banda, l'actualització de dades permet al Col·legi gaudir d'una imatge més precisa de quina és la situació professional del nostre col·lectiu, que és el pas previ imprescindible per defensar millor i de manera més acurada la professió en tots els seus vessants.

Què és el perfil professional?

A més a més de dades de gestió administrativa obligatòries per estar col·legiat, entre les quals les acadèmiques, és a dir, una informació de caràcter privat per al COPLEFC, el perfil professional dona l'opció d'aportar detalls sobre les especialitats i ocupacions tècniques en grans àmbits de treball --com són docència, activitat física i salut, esport i rendiment, gestió esportiva, activitats fisicoesportives al medi natural i turisme, i tecnologia aplicada a l'activitat física i l'esport-- i tot un apartat d'experiència laboral (igualment en els àmbits abans esmentats), així com un altre d'específic per recollir les recerques fetes i les publicacions. En resum, una sèrie d'informacions que permeten una definició més detallada de qui ets professionalment parlant i què pots oferir i, en conjunt, en quins aspectes el Col·legi ha de treballar més intensament o bé de maneres diferents, amb voluntat d'optimitzar tant com es pugui els recursos.

Gràcies a aquestes aportacions, el COPLEFC està treballant en eines informatives pensant en la ciutadania en l'àmbit de la salut que ben aviat es donaran a conèixer. Així mateix, el 2021 el Col·legi va posar en funcionament al web el Directori de Professionals (DdP) com a buscador de persones col·legiades perquè qualsevol ciutadà situï la o el professional no solament al territori (provincial), sinó en el seu àmbit d'activitat i l'especialitat que du a terme. Tal com s'especificava a la Memòria 2021: el Directori "s'ha concebut perquè cada EFE que ho desitgi, faci públiques les dades professionals que consideri escaients per poder prestar els seus serveis. D'aquesta manera el DpD serà un nou punt de trobada garantit per a totes les parts relacionades amb l'activitat física i l'esport, ja que compta amb l'aval del Col·legi".

Si encara no ho has fet, entra a la intranet i actualitza el teu perfil professional! Aconseguiràs més visibilitat de cara a la societat.
PerfilProfessional-03.jpeg (82 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.