gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Desgrava't la quota de col·legiació a la Renda

Un any més cal passar comptes amb Hisenda i com a professional exercent et pots desgravar la  quota

A la propera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que toca fer a tothom, des del COPLEFC recordem que les i els col·legiats que hagin estat en situació exercent durant l'any 2022 poden incloure la seva quota col·legial com a quantitat desgravable i, per tant, que afectarà la base imposable a partir de la qual es calcula la quota final que caldrà pagar o que es podrà rebre.

L'explicació d'aquesta possibilitat rau en el fet que en tractar-se l'activitat dels educadors físics esportius (EFE) d'una professió col·legiada, o sigui que s'exigeix la col·legiació obligatòria per exercir-la (d'acord amb tot un aparat legal i jurídic que ho determina), l'esmentada quota col·legial es pot deduir, ja que es considera com a imprescindible per poder exercir professionalment, ja sigui per compte propi –en la categoria altrament dita d'"autònoms"–  o bé per compte d'altri, en una empresa o en una Administració pública, sempre que la col·legiació sigui exigida en l'exercici professional concret.

Així doncs, amb aquesta divisió d'exercici professional (per compte d'altri o bé com a professional autònom), a l'hora d'indicar la deducció caldrà buscar una casella diferent.

En síntesi: d'una banda, allà on caldrà indicar la quantitat col·legial abonada al COPLEFC com a personal d'una empresa o Administració és la casella número 015, referent a l'apartat de rendiments del treball, subapartat de "despeses deduïbles".

I si parlem de la situació d'autònom, aleshores on s'ha d'indicar és a la casella número 217, segons l'apartat denominat "altres conceptes fiscalment deduïbles" (cal insistir en el caràcter obligatori que ha de tenir aquesta despesa per a l'exercici professional; per tant, n'ha de quedar constància també als propis llibres comptables de què ha de disposar qualsevol professional autònom, sempre, evidentment, que treballi en tasques d'EFE).  

Enguany la campanya de l'Agència Tributaria espanyola va començar el dia 11 d'abril i durarà fins al 30 de juny de 2023 com a període natural, tot i que cal avisar que el 27 de juny és la data límit si el resultat final és que cal ingressar un import a Hisenda.

Pel que fa al calendari, l'11 d'abril va començar el període per a la presentació per internet, mentre que el dia 5 de maig es podrà començar a utilitzar la modalitat telefònica (amb període de sol·licitud de cita del 3 de maig al 29 de juny) i el dimecres 1 de juny es posarà en funcionament l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària. Pel que fa als terminis, el dia 27 de juny acabarà la possibilitat de presentar declaracions positives (a ingressar amb domiciliació bancària) i tres dies després, el 30 de juny, el termini legalment establert de la campanya. 

Per concertar cita, cal adreçar-se a algun d'aquests telèfons: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44. I també, evidentment, es pot fer per internet.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que per relacionar-se amb l'AEAT, ja sigui presencialment o via telefònica, cal demanar cita prèvia. Tota la informació sobre com contactar amb l'AEAT, aquí.

Per últim, cal assabentar que aquells col·legiats en la modalitat no exercent, no poden desgravar-se la quota corresponent, com tampoc aquells que estiguin duent a terme activitats que no tinguin a veure amb les pròpies d'EFE.

D'altra banda, com sempre, una opció també disponible per fer la declaració de la Renda és posar-se en mans d'algun gestor professional dedicat a les obligacions tributàries. Concretament, el Col·legi té conveni de col·laboració amb El Rengle: enllaç, en unes condicions econòmiques favorables.
Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.