Logo COPLEFC INTRANET

Responsabilitat Civil

COPLEFC-banner-rc-propuesta3.jpg (310 KB)

Segons l'art. 11è de la llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport i la Disposició addicional Segona i Tercera del Decret 58/2010:

"Tots els que exerceixin alguna de les professions de l'esport han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització per danys a tercers"

Tots els col·legiats donats d′alta com a EXERCENTS (comprova la teva modalitat) i al corrent de les quotes col·legials, estan coberts per una Pòlissa de Responsabilitat Civil que els cobriria en cas de negligència professional.

L'actual pòlissa de RC del col·legi cobreix el següent:

"Responsabilitat que civil i legalment, fins als límits establerts, puguin exigir al Prenedor/Assegurat, Col·legiats i/o associats, integrats en el Col·legi prenedor de l'assegurança, per danys corporals i/o materials causats a tercers, en les seves persones o béns (coses o animals), a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions professionals, tant en horari laboral, com fora d'ell, fins i tot en dies festius, en el ben entès que es trobin exercint la seva activitat com a professionals de les ciències de l'activitat física i de l'esport, considerant com a tals les competències de docència (primària i secundària), gestió, esport, preparació física, salut, oci i recreació. Així mateix, queda coberta la R.C. del prenedor com a organitzador i/o promotor d'exhibicions, cursos, excursions, conferències, visites i altres, així com per prestar serveis de socorrisme i salvament."

Queden incloses: Tècniques d'electroestimulació muscular, Osteopatia aplicada a la millora de la condició i la recuperació físicoesportiva, tècniques en massatge esportiu o activació muscular, realització de proves d'esforç, test de forma física, i proves similars. Activitats de l’exercici professional mitjançant plataformes virtuals.

 

"La cobertura de la pòlissa només empararà reclamacions formulades per fets ocorreguts a Espanya o a qualsevol país de l'àmbit de la Comunitat Econòmica Europea més Andorra i UK que es tradueixin en responsabilitats cobertes per la pòlissa".

Summa Assegurada, 2.539.606,67€/sinistre i 6.000.000€/anualitat.

NOVETAT

Si ets empresa o autònom amplia els serveis i cobertures professionals i empresarials amb la quota COPLEFC Empresa. Amb aquesta tindràs coberta la   RC SOCIETÀRIA d'aquelles societats unipersonals o formades pel 100% per col·legiats EXERCENTS i associats ACTIUS al COPLEFC.

 

Si necessites justificar davant d'alguna administració o empresa la cobertura d'aquesta pòlissa de RC sol·licita-ho a coplefc@coplefc.cat, et farem un certificat conforme estàs col·legiat i que disposes d'una cobertura de RC professional/societària.

 

 Atenció!!! | Castellers de MallorcaEls que disposeu d'una empresa o que sou autònoms és obligatori que tingueu assegurats mitjançant una pòlissa d'accidents els vostres clients/usuaris, més info.

 

Protocol d'actuació RC, clica aquí.
 
20101210145155_AYBNOU.jpg (136 KB)

Us recomanem que...

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.