AVALUACIÓ DEL FITNESS CARDIORESPIRATORI - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

AVALUACIÓ DEL FITNESS CARDIORESPIRATORI

 
26.-COPLEFC-AULA_19.-Guillem-Palau-Salva-Noemí-Serra-Payá.jpg (301 KB)

 

Presentació del curs:

Ús de maquinari de gran cost en laboratori de referència d’última generació en les Ciències de l’Esport, dotat de les tecnologies més noves per a l’estudi del moviment humà i del rendiment físic.

Aprendre de manera molt pràctica una temàtica força enrevessada com la fisiologia. Hem detectat que hi ha força graduats en CAFiE que no han arribat a tenir experiències reals de tests d’esforç durant el grau.

Les pràctiques consisteixen en diferents tests per experimentar casos reals dels continguts teòrics dels mateixos estudiants sempre és més motivador. Tanmateix, obtenen resultats de la seva condició física sense cost afegit.

 

Objectius:

 Objectius generals
Descriure els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport
Entendre com actuen les diferents variables cardiorrespiratories a cada fase I intensitat durant l’exercici a través de casos experimentals reals.
Identificar els diferents llindars fisiològics a partir de les variables caridiorrespiratories extretes d’analisi de gasos.
Aprendre el procés d’extraure mostres de lactat amb una tècnica que no oxidi ni esbiaixi la lectura resultat.
Interpretar els resultats dels tests físics o proves d’esforç i aplicar-ho en la planificació de l’entrenament.

  Objectius específics
Conèixer el maquinari i programari específic per l’avaluació del rendiment cardiorrespiratori del laboratori LARS.
Interpretació dels resultats d’una espirometria en comparació els valors teorics.
Conèixer els requisits per considerar quan una prova es pot considerar màxima.
Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 

Continguts:

 Avaluació e interpretació

Consum d’oxígen
VO2max
VO2peak
Respostes ventilatòries
Interpretació de espirometria
Obstrucció


Proves d’esforç / tests físics

Tipus
Variables cardiorrespiratòries
FC, VO2, VCO2, VE, RER, VE/O2, VE/CO2, PETO2 i PETCO2.
Definició i determinació dels llindars fisiològics
Làctic
Respiratori VT1
Respiratori VT2
Component lent i ràpid
Interpretació dels resultats

 

Dates i lloc:

Divendres 15 de maig de 2020, de 16.00 a 20.30h.

Tecnocampus Mataró, Laboratori Lars Tecnocampus TCM6.

Passatge d’Adolf Comerón, 10, Mataró, BCN.

Transport Públic:

Autobusos interurbans Sarbus E11.1 amb una parada a 2 min.

Renfe, Estació Mataró a uns 10 minuts a peu.

 

Hores:

 4 h

 

Professorat:

 Noemí Serra Payá, col. 52096

 Guillem Palau Salva, col. 57959

  

Destinataris:

Col·legiats i associats al COPLEFC.

Si no ets col·legiat ni associat i vols tramitar al teva col·legiació o associació, clica aquí.

En tràmit el Reconeixement del Departament d'Educació.

 

Preu i inscripció:

40 € col·legiats i associats

Places limitades a 12 alumnes.

 Inscripció curs, clica aquí

 

Política de vendes i devolucions: