af-turisme-medi-natural-2 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Ús de la mascareta en EF, activitat física i esport en la COVID-19

El Consejo COLEF posa a disposició de tothom el dossier més complet sobre l'ús de la mascareta en EF

El 17 de setembre passat es va dur a terme el seminari web sobre "L'ús de la mascareta en Educació Física, activitat física i esport en temps de la COVID-19", organitzat pel Consejo COLEF, amb la col·laboració oficial del Consejo Superior de Deportes (CSD) i la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Tot un èxit, amb més d'un miler de seguidors en directe (l'esdeveniment està disponible Youtube i als altres canals del Consejo COLEF). Van intervenir-hi professionals de reconegut prestigi, en tres blocs, amb diferents visions: la pràctica professional, la normativa i l'evidència científica des de les perspectives de la biologia, la medicina i la fisiologia de l'exercici. Sens dubte, un acostament a la qüestió de primera línia entre els que s'han fet en tota la pandèmia. Per això és igualment important de facilitar a tothom que hi estigui interessat aquesta informació, tota compilada i endreçada, i a més a més afegint-hi posicionaments d'organismes nacionals i internacionals, així com la normativa existent als diversos territoris de l'Estat, general i autonòmica, i una sèrie de preguntes i respostes jurídiques, tot complementat amb evidència científica recollida de fonts fiables.

I d'altra banda, per a una acció ràpida sobre el problema, es presenten les recomanacions per a l'ús de mascareta a la pràctica fisicoesportiva en temps de COVID-19, amb què es resolen una sèrie de qüestions quotidianes: com ha de ser la mascareta?, què s'ha de tenir en compte en cada sessió fisicoesportiva amb mascareta?, quines precaucions s'han de prendre?

La finalitat de tota aquesta tasca que s'ha dut a terme es concreta en la voluntat que sigui una eina que faciliti la feina dels educadors físics esportius en la seva activitat professional diària.

Recupera la trobada digital des d'aquest enllaç.
Baixa't el dossier en aquest enllaç.
CAT - Tips mascarillas-SenseTitol.png (287 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.