Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Volem saber la teva opinió sobre el Col·legi

23/12/2020

Catalunya

El COPLEFC proposa a tot el col·lectiu de col·legiats i associats una enquesta de satisfacció

Durant l'any 2020 el Col·legi s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies inesperades i impensables de la COVID-19. I en aquesta adaptació, un dels principis i objectius ha estat ser tan a prop de tots els educadors físics esportius (EFE) com era possible. Per això s'han pres decisions econòmiques, com ara l'ajornament de la quota durant la primera onada, o la possibilitat de canvi de modalitat de vinculació, i també decisions comunicatives per facilitar al màxim la informació i continguts actualitzats o l'accés a fonts fiables, a més d'incorporar nous canals de comunicació innovadors; també s'ha insistit en punts de trobada virtual amb una gran capacitat de transferència de coneixement, o s'han endegat documents de referència en diversos aspectes; es tracta d'un conjunt d'activitat en què no s'ha oblidat, però, la defensa de la professió allà on ha calgut i amb les intervencions necessàries. Tot s'ha fet pensant en el col·lectiu que aplega el nostre Col·legi. Es tracta d'un tarannà que respon al que és la missió, la visió i els valors del COPLEFC.

Seguint aquest mateix esperit, ara volem la vostra valoració, a fi de ratificar el que ha funcionat i pot continuar funcionant, estudiar millores dels aspectes que es puguin avaluar com insuficients i, fins i tot, disposar de noves idees que puguin ser considerades estratègiques i incorporades en les línies de treball de tota la vida col·legial que el Col·legi promou. Aquesta és la nostra manera fer COPLEFC, que tots vosaltres també sigueu i vulgueu ser COPLEFC, tot participant, proposant i dignificant la nostra professió des de dins mateix.

Tot seguit trobareu una sèrie d'apartats en què haureu de posar nota pel que fa a serveis rebuts (atenció telefònica, cobertura de responsabilitat civil, assessorament tècnic, laboral, financer, emprenedoria, així com descomptes i avantatges), o bé línies d'interès (com ara recursos docents, i d'altres referents als cinc àmbits professionals bàsics). Haureu de posar nota a la nostra defensa de la professió, com també aspectes rellevants com són la formació continuada i la comunicació. També es demana una valoració global en el temps i respecte de la COVID-19. I de les vostres respostes, no en dubteu, podrà sortir un COPLEFC més reforçat, més agosarat i més implicat amb la societat en el trasllat de la nostra activitat com a professionals de l'activitat física i de l'esport. Així estarem més a prop de cadascú de vosaltres i serem encara més el veritable altaveu de la professió.

Esperem les vostres respostes, que us ocuparan un quart d'hora escàs de reflexió.

Comença l'enquesta ara aquí.
EnquestaSatisfaccio-VolemSaberlatevaOpinio.jpg (144 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.