Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Setmana Europea de la Mobilitat

A més, el COPLEFC elaborarà i impulsarà amb Trànsit el projecte M3S, de mobilitat saludable, segura i sostenible

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), que en promou hàbits més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, amb bicicleta, transport públic o vehicle elèctric; igualment, vol visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El COPLEFC, com ja ha fet altres anys, s'ha adherit  als objectius i compromisos proposats i dona suport als continguts que es plantegen. La Setmana del 2023  porta per lema "Combina i mou-te!", que posa l'accent en la intermodalitat i ens anima a moure'ns de manera sostenible i a practicar-ho en benefici de la nostra salut i del medi ambient. Si formes part d'una entitat i vols sumar-t'hi, pots fer-ho des d'aquest enllaç a la SEM. La Setmana Europea de la Mobilitat acabarà el divendres 22 amb el Dia sense Cotxes a tot el continent, com a activitat més visible per conscienciar la societat dels problemes que ocasiona i per afavorir-hi solucions.

En aquest context, el COPLEFC fa una passa més i seguint la línia iniciada al DEFC d'enguany, col·labora amb el Servei Català de Trànsit, del Departament d'Interior, per desplegar en l'àmbit del sistema educatiu especialment, però també per al conjunt de la ciutadania, uns materials sobre mobilitat saludable, segura i sostenible. Concretament, la finalitat del projecte M3S és la creació des de l'àrea de l'Educació Física de situacions d'aprenentatge de mobilitat saludable, segura i sostenible d'acord amb el nou currículum educatiu, així com l'adaptació d'aquest material en format accessible a internet que en permetrà la consulta i disponibilitat.

El projecte és dirigit i coordinat pel Dr. Carles González Arévalo (col. 10241) i Alèxia Pérez García (col. 10230), i s'elaboraran cinc situacions d'aprenentatge per a educació primària i dues per a secundària, d'almenys de dues hores de durada.

El disseny i proposta de les situacions d'aprenentatge de l'educació primària estan basades en:

- Les competències específiques i els criteris d'avaluació de l'àrea de l'Educació Física, tot atenent a la diversitat de l'aula i el nivell de l'etapa educativa.

- Situacions pràctiques amb activitat física fomentant que l'alumnat raoni, imagini, planifiqui, explori, investigui, gestioni recursos, s'autoreguli, treballi de forma col·laborativa, avaluï i comuniqui els seus aprenentatges.

- Activitats simulades que representin els principals perills que suposa la manca de compliment de les normes de seguretat viària (manca de casc, circular amb auriculars, etc.) tant individualment com els danys que es poden produir a tercers. S'inclouran activitats i coneixements bàsics en primers auxilis i protocols d'accidents que siguin transferibles a qualsevol accident de la vida quotidiana (domèstic i esportiu).

- L'aprenentatge per a adquisició de les habilitats motrius necessàries per al desplaçament correcte amb el propi cos (caminant o corrent) i amb vehicles o aparells lliscants (bicicleta, patinet, patins, monopatí….) aptes per circular per la via pública i l'aplicació de les normes de circulació vial. En queden exclosos els patinets elèctrics, cadires elèctriques...

- Disseny de campanyes preventives de mobilitat segura, sostenible i saludable per sensibilitzar la resta de l'alumnat i també les famílies.

- Sortides, tant al medi natural com urbà, així com aprofitar les sortides interdisciplinàries amb altres matèries.

- Potenciar els desplaçaments actius al centre (sortides, excursions, sortides de tutoria, etc.).

- Pràctica del plogging, una activitat que combina l'activitat física amb la recollida de residus: adaptació de la disciplina esportiva al context del centre

- L'ús dels recursos i/o materials didàctics disponibles del Servei Català de Trànsit.

- La col·laboració la Policia Local i altres agents cívics.

I en el cas de l'educació secundària, les situacions d'aprenentatge estan basades en els mateixos criteris que a l'educació primària, però focalitzades en:

- El coneixement de les normes de circulació i mobilitat vial i la seguretat individual i de tercers, tenint en compte que en aquestes edats els alumnes ja fan els desplaçaments de manera autònoma i sense vigilància d'un adult.

- Consolidar els aprenentatges de les habilitats motrius necessàries per al desplaçament correcte amb el propi cos (caminant o corrent) i amb  vehicles o aparells lliscants (bicicleta, patinet, patins, monopatí….) aptes per circular per la via pública iniciats a l'etapa de Primària.

- Sensibilitzar l'alumnat en els criteris de compra i garantia de seguretat dels vehicles (bicicletes, patins, monopatí, etc.), així com també nocions bàsiques per al manteniment del material (manteniment de rodes, cadena, frens…).

- Taller de reparació de bicicletes, monopatins, patins i patinets.

- Fomentar la cultura del monopatí i del patinet sense cap barrera de gènere, inclusiva.

- Pràctica d'activitat física al medi urbà i natural per afavorir la convivència de forma harmònica amb el trànsit i els vianants amb total seguretat.

- Sortides per a la identificació d'espais autoritzats, com ara pistes de patinatge, circuits, camins escolars, carrils bici, parcs de monopatins, on poder practicar amb seguretat en el context on es viu o està situat el centre educatiu.

- Conscienciar l'alumnat sobre el bon ús dels espais urbans i l'educació per la convivència, especialment als espais d'ús esportiu, com els parcs infantils o parcs urbans de salut.

Més informació sobre educació sobre mobilitat segura, EDUMS.

Propostes per sumar-se a la SEM: enllaç.
Cartell-SetmanaEU-Mobilitat23-01.jpg (199 KB)
aDEFC2023-Concurs-Guanyadora-Transit.jpg (369 KB)
Fotografia guanyadora Concurs Fotogràfic DEFC, modalitat Trànsit. Jordi Cortes Cava (col. 10006), Responsabilitat vial. Institució Lleida

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.