Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

S'aproven el pressupost i les quotes col·legials 2024

15/12/2023

Catalunya

La reunió de l'Assemblea General del COPLEFC de final d'any també acorda els projectes del 2024

La reunió de l'Assembla General de desembre permet començar l'any següent a ple rendiment. Aquesta és una iniciativa que es va posar en marxa l'any passat i que permet des del dia 1 de gener saber el pressupost aprovat de què es disposa, i al col·lectiu col·legial i d'associats conèixer la quota que els correspon abonar, mentre que també, pel que fa a l'activitat envers la societat, es posen les bases de les actuacions i els projectes principals que es duran a terme l'any que és a punt de començar. Encara que sigui un acte senzill, telemàtic i amb un ordre del dia molt tècnic, s'hi tracta de qüestions de gran significació. En aquesta oportunitat la cita ha estat marcada per la convocatòria d'eleccions que s'han de dur a terme el 31 de gener de 2024. Per això la línia que ha marcat l'Assemblea és la del manteniment respecte del 2023 i la de la prudència.

Pel que fa a les quotes, es mantenen igual que el 2023, és a dir, no hi ha variació. Una bona notícia en un context d'encariment del cost de la vida, tal com s'ha anat comprovant durant tot l'any. Concretament, seran les següents:

Quotes 2024

 Col·legiats / Associats

Quota INGRÉS

                  60 €

Quota EXERCENT

                140 €/any

Quota NO EXERCENT

                  84 €/any

Quota NO EXERCENT aturat/estranger/baixa

                  35 €/any

COPLEFC EMPRESA

                160 €/RC

 

Quant al pressupost, considerant la perspectiva dels mesos d'enguany que ja han passat i amb màxim realisme, s'ha formulat un increment de poc més d'un 1% respecte del 2023, fins a situar-se en volum de gestió de 811.280 euros. Es tracta d'un plantejament que busca l'equilibri amb resultat zero, un fet rellevant atès que, com s'esmentava, som en un any de final de mandat de la Junta de Govern actual i es volen transferir uns números, amb l'aprovació de l'Assemblea, sense càrregues per a la Junta entrant.

En una mirada interna, encara cal destacar el reconeixement a la col·legiada Mariona Corbella Virós (col. 5379) pel Premi COPLEFC de Reconeixement a la Trajectòria Professional, un guardó que es lliurarà presencialment en la propera Assemblea 2024 (presencial) i que comporta la presentació al premi del Consejo COLEF en l'àmbit estatal.

Els projectes

Quant a projectes, el 2024 comportarà la tasca d'elaboració i aprovació del Pla Estratègic 2024-2027, que significarà el tercer que es desplega, i que ho farà amb  el lema "Un moviment cap al futur", per simbolitzar les potencialitats de la professió a l'hora de contribuir a una societat més saludable i, per tant, amb més educació física.

Una activitat primordial és tota la feina que es desplega amb l'univers COPLEFC, és a dir, el conjunt d'agents socials que comparteixen algun aspecte amb el Col·legi amb objectius comuns. Es tracta de totes les universitats, administracions, partits polítics, patronals, fundacions diverses, altres col·legis professionals, associacions, federacions i consells esportius i, fins i tot, entitats de caire internacional. Tot un univers on es buscaran el màxim de sinergies.

El COPLEFC està compromès amb el medi ambient i en aquesta qüestió estudiarà la implantació de noves mesures de reducció de la petjada ecològica en tota la seva activitat.

Un altre àmbit destacadíssim del Col·legi és la defensa de la professió, una voluntat que forma part de l'ADN de la corporació. Per això la Plataforma de Denúncies és fonamental, amb el desig d'intentar evitar al màxim l'intrusisme professional, l'exercici irregular i també la  publicitat enganyosa. En aquesta defensa, tothom hi pot actuar, perquè la plataforma garanteix l'anonimat i permet iniciar un procés de verificació i trasllat de la denúncia fins a les instàncies judicials si fes falta. Un terreny en el qual cada vegada hi ha més jurisprudència consolidada que dona la raó al nostre col·lectiu professional. Cal dir que el 2023 s'han interposat 114  recursos administratius i 13 recursos contenciosos; i malgrat que aquesta és una via lenta, que pot trigar un any i mig a resoldre's, sens dubte que és efectiva.

Hi ha quatre aspectes igualment rellevants entre els projectes per al 2024. Un d'aquests és el Segell de Qualitat, que continua sent un objectiu bàsic per al COPLEFC i s'està implantant a Catalunya, però que també arriba a altres territoris de l'Estat. Amb la voluntat d'una ampliació i visibilitat d'aquesta qualitat professional, es promourà el distintiu QSport, amb la declaració responsable que s'estan fent bé les activitats professionals.

L'emprenedoria, al Col·legi té un nom destacat: COPLEFC Empresa, que ja inclou més d'un centenar de membres, és a dir companyies o professionals individuals que es beneficien d'unes relacions específiques amb el Col·legi pel seu caràcter empresarial.  

El tercer element que s'ampliarà durant el 2024 fa referència directament a la salut, en la qual el col·lectiu de metges disposarà d'una eina senzilla però molt innovadora, ja que està permetent als facultatius, en una prova pilot a Tarragona que s'estendrà a altres territoris, ser més conscients d'una oferta de programes d'exercici físic per a la salut, i, així mateix, saber a qui poden adreçar els pacients que consideren que ho necessiten. El cercador La Salut S'Entrena es convertirà igualment en una eina imprescindible per a aquells professionals educadors físics esportius que es dediquen a l'àmbit de la salut.

L'ensenyament, un apartat tradicional al Col·legi, tindrà així mateix diverses expressions. Per una banda, el més que plenament consolidat Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC), que se celebrarà el 17 d'abril, i que aplega milers i milers d'alumnes i centenars de centres per tot Catalunya mostrant a la societat el que significa avui dia l'assignatura d'Educació Física. Amb la qualitat també al nucli de la proposta, es desenvoluparà l'EFCOOL, basada en l'Educació Física de Qualitat, un projecte en companyia de l'INEFC. I com que l'Educació Física no està exempta de la realitat, gràcies a la col·laboració amb el Servei Català de Trànsit es treballaran les situacions d'aprenentatge de la mobilitat  segura adaptades al currículum educatiu de l'assignatura. I encara amb visió de futur, cal esmentar el Grup de Treball de la UB sobre Motricitat i Cognició en el que s'ha denominat l'Educació Física enriquida.

Després de l'aprovació respectiva de cadascun dels punts de l'ordre del dia, la secretària, Elisabeth Boloix Ripoll (col. 4356) i el president, Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570) van felicitar les festes a tots els assistents i van donar per acabada la reunió de l'Assemblea General.
2aAssemblea-Imatge-01.png (157 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.