Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Queixa formal al Síndic de Greuges de Catalunya

22/05/2020

Catalunya

Els Serveis Jurídics del COPLEFC han presentat la queixa per la no inclusió dels EFE en la fase 0 de desescalada de l'estat d'alarma

El Gabinet Culleré Lavilla, en nom del COPLEFC, va presentar el dia 20 de maig la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, tal com el Col·legi ja va anunciar que faria. El cas, que afecta el col·lectiu de professionals de l'activitat física i de l'esport, amb especial atenció d'aquells que es dediquen professionalment als serveis de l'entrenament personal i/o la readaptació física esportiva, suposa un greuge pel tractament del Ministerio de Sanidad i el Consejo Superior de Deportes a l'hora de redactar les diferents ordres ministerials relacionades amb les mesures de desescalada.

Això, basat en diversos motius, com són una manca de consideració dels educadors físics esportius i entrenadors personals com una prestació de servei professional inclosa en les "Condiciones para el desarrollo de la actividad en establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicio asimilados", així com també suposa poca sensibilitat per part del legislador en la normativa que regula la desescalada de l'estat d'alarma de la COVID-19 envers l'entrenament de l'esport no federat o pràctica esportiva general. I en tercer lloc, perquè es considera que, tant el Ministerio de Sanidad com el Consejo Superior de Deportes, no mostren cap tipus d'interès i sensibilitat a resoldre aquesta situació, la qual cosa, per la manca actual de competències de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de Catalunya (SGEAF) arran de l'estat d'alarma decretat pel Govern, impossibilita i agreuja la defensa dels interessos dels professionals i de la ciutadania.

En la mateixa queixa s'explicita que el COPLEFC va seguir els canals reglamentaris adients en la consulta i el tractament de la qüestió, com són la mateixa SGEAF i el Consejo General de COLEF, i que no s'ha obtingut resposta oficial de l'autoritat sanitària.

Així, aquesta mena de capteniment de Ministerio i CSD està comportant, concretament, la no consideració dels interessos dels professionals de l'activitat física i de l'esport que centren la seva activitat professional a l'àmbit de l'activitat física i la salut, tot creant-se greuges comparatius amb altres professionals. I amb aquesta situació d'incertesa també es fomenta l'intrusisme professional amb l'atribució errònia de competències d'altres professionals. Tot plegat, a més a més, restringeix l'accés a la pràctica de l'activitat física i de l'esport a la ciutadania (malgrat els beneficis que comporta en la salut de les persones i d'estalvi per al sistema sanitari). I encara suposa el bloqueig de la reactivació econòmica d'empreses i autònoms vinculats a la prestació de serveis del sector de l'activitat física i l'esport, ja sigui de caràcter públic o privat, és a dir, indistintament amb finalitat lucrativa o no.

És per això que s'ha presentat la queixa formal al Síndic de Greuges de Catalunya, perquè des d'aquest organisme s'elabori un informe que valori la queixa del COPLEFC, que no és de caràcter restringit, sinó que afecta així mateix la ciutadania, pel dret de les persones a l'accés a la pràctica de l'activitat física i esportiva. Així mateix, es demana que si ho considera oportú, el mateix Síndic elevi la queixa al Defensor del Pueblo, com a instància estatal.

NOTA AFEGIDA. El Servei Jurídic del COPLEFC va rebre en data 28 de maig de 2020 la resposta del Síndic de Greuges a la queixa presentada des del Col·legi. La seva decisió, en tractar-se d'una qüestió de caràcter estatal, va ser de traslladar la queixa al Defensor del Pueblo, tal com ja havia previst el mateix COPLEFC.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.