Protestes i demanda contra la Resolució SLT/1746/2020
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Protestes i demanda contra la Resolució SLT/1746/2020

Els diversos actors del sector, contraris a la Resolució de tancament de les instal·lacions arran dels rebrots de COVID-19


Des de l'aparició de la Resolució del Departament de Salut (SLT/1746/2020, de 17 de juliol), d'adopció de mesures especials de salut pública per contenir el brot epidèmic de la COVID-19 a catorze municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, després de les actuacions al Segrià i la Noguera, Figueres i Vilafant, el sector ha mostrat no solament preocupació i malestar, sinó que ha divulgat un manifest en contra, al qual el COPLEFC també es va adherir i va subscriure (enllaç), s'ha produït una manifestació de professionals a la mateixa plaça de Sant Jaume i, fins i tot, ara s'ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una demanda de suspensió cautelar, signada pels impulsors del manifest, contra la Resolució esmentada. Segons la UFEC, Indescat, Adecaf, Gestiona i l'associació Clubs de Natació, entre d'altres, es considera que la nova norma per actuar contra la COVID-19 és "desproporcionada, arbitrària, injusta i injustificada".

Des del COPLEFC, tal com ja exposava Pere Manuel en aquest mateix web, "el sector i els professionals que presten servei a la ciutadania han fet els deures amb escreix per donar resposta a la COVID-19 i ara no es pot tornar a colpejar la seva activitat", unes consideracions en sintonia amb la resta d'integrants del manifest i de la demanda de suspensió cautelar de la Resolució. Així mateix, el president del Col·legi, davant aquesta situació de pandèmia encara activa i sanitàriament complexa, insisteix "en la necessitat que el Govern afini i trobi respostes en les direccions correctes, és a dir, que siguin efectives, com més senzilles millor i amb missatges clars. No sembla adequat penalitzar totes aquelles activitats que estan absolutament protocol·litzades, i que els gestors responsables que han pres totes les mesures previstes i més, s'hagin de veure desacreditats i agreujats econòmicament".

D'altra banda, des del COPLEFC també es vol fer una crida a la responsabilitat de tota la ciutadania, siguin practicants d'activitat física i d'esport o no, tinguin l'edat que tinguin, i es trobin allà on es trobin, perquè la malaltia exigeix una resposta individual indefugible. Ningú no n'està exempt, i tothom podem ajudar a reduir la presència i la incidència de la COVID-19. Una tasca que es resumeix amb una suma de factors força clara: distància física, mascareta en públic i rentada de mans sovintejada.

Caldrà seguir amb atenció els futurs moviments del Govern després de la resposta del sector, ja que després de la Resolució SLT/1746/2020 només ha facilitat un formulari de petició al Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a l'habilitació d'espais esportius, amb la declaració que es respecten les mesures de protecció individual i col·lectiva, així com l'hora concertada i el registre de dades de contacte dels interessats, a més a més de l'acreditació de compliment del protocol de les mesures sanitàries i esportives determinades per les autoritats competents, un document que ha de tenir també el vistiplau de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament corresponent i que es pot traslladar a la Representació Territorial de l'SGEAF corresponent.

A més a més, Pere Manuel trasllada un missatge concret a la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, en el sentit que, com a Administració, "ha d'assumir i liderar una campanya institucional potent de promoció de l'activitat física i esportiva, a fi de recuperar si més no els nivells de pràctica existents prèviament a l'aparició del coronavirus, una campanya en la qual des del Col·legi també estem treballant, d'acord amb les nostres capacitats, i en què cal sumar esforços per assolir un objectiu compartit com és la millora de la salut de la ciutadania".


(font: CMDSport)