Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Projectes, objectius i quotes 2023, aprovats per l'Assemblea

23/12/2022

Catalunya

Projectes, objectius i quotes 2023, aprovats per l'Assemblea. La reunió també va servir per aprovar el pressupost

Tal com ja vam informar pels mitjans habituals (web, butlletí electrònic, whatsapp i telegram, principalment), el dijous 22 de desembre es va dur a terme la segona Assemblea General de l'any, a fi de poder començar el 2023 amb els deures fets i facilitar una actuació amb capacitat d'execució plena dels pressupostos, així com també dels projectes previstos. En aquest sentit, cal dir que la reunió de l'Assemblea, que es va fer de manera telemàtica, va aprovar també la quota col·legial, que el 2023 quedarà establerta en 140 euros, és a dir, repartida en quatre trimestres de 35 euros. 

En la presentació dels objectius i projectes, la gerent Alèxia Pérez García (col. 10230) va indicar que els focus es posaran, d'acord amb els eixos del Pla Estratègic vigent, en:

-Un treball més intens amb els centres universitaris que ofereixen el grau en CAFiE, per facilitar la transformació professional dels seus alumnes.

-La Borsa de Treball, que ja és capdavantera al sector, es continuarà potenciant, en paraules d'Alèxia Pérez per introduir-hi  millores i "fer-la pionera i referent al sector", juntament amb dues eines importants com són el directori professional i la línia Coplefc empresa.

-Com a òrgan col·legial, el repte del 2023 és ampliar la xarxa institucional, per situar el COPLEFC encara més entre els actors decisius del sector.

-Una de les eines fonamentals en la lluita contra l'intrusisme, l'exercici irregular i la publicitat enganyosa ve donada per la Plataforma de Denúncies, gràcies a la qual el Col·legi pot defensar la professió especialment en l'àmbit públic i traslladar els casos que afectin el mercat privat. Cal recordar tota la jurisprudència que s'ha anat aconseguint i la voluntat del COPLEFC per evitar situacions il·legals.

-Amb l'aprovació de la Ley del Deporte espanyola, el Col·legi donarà suport al Consejo COLEF i hi col·laborarà per fer-ne el desplegament corresponent.

-El COPLEFC se sent implicat en la sostenibilitat en tots els àmbits, i per això mantindrà i vetllarà pel compliment dels ODS que afectin l'activitat corporativa.

-A partir del funcionament gràcies a una necessària planificació estratègica, el 2023 es treballarà per poder disposar d'un nou Pla Estratègic que permeti acarar amb un full de ruta clar per al període, en principi, 2024-2028, més a adaptat a la nova situació i a la realitat de les i els professionals avui dia.

-Entre els diversos àmbits professionals que integren les activitats col·legials, es donarà continuïtat a una sèrie de projectes potents, alguns de ben consolidats, com el DEFC, el Segell de Qualitat, la innovació i l'especialista d'EF a l'escola del segle XXI, l'activitat física i la salut... i es promouran noves recerques com és el Sonar Injuries, sobre les lesions en adolescents.

-En l'apartat de gestió interna, el COPLEFC es proposa de continuar avançant en la digitalització perquè abasti més apartats i que sigui millor, és a dir, que faciliti encara més la relació amb el col·lectiu col·legial i d'associats.

-Com també es treballarà en la visibilitat del Col·legi en tots els ordres comunicatius, com a element per adreçar-se a la societat i fer més conegut el COPLEFC.

Finalment, la gerent Alèxia Pérez García va aclarir  que aquest plantejament "no significa que no s'hi pugui afegir algun altre element, en funció de necessitats imprevistes i amb voluntat d'adaptació a la realitat".

En l'altre punt destacat de l'ordre del dia, referent al pressupost, va prendre la paraula el tresorer, Òscar Duran Gutiérrez (col. 8423), que va comentar el volum de gestió que assolirà previsiblement el COPLEFC el 2023, amb un pressupost que superarà lleument els 800.000 euros, la qual cosa significa un increment d'un 5% respecte del pressupost 2022. Els criteris de gestió pressupostària es basen "en la prudència i la responsabilitat", com va afirmar O. Duran, i basant-ho, així mateix, en el fet que "confiem en el compromís del col·lectiu de col·legiats i associats", ja que és la base d'ingressos de què disposa el Col·legi. Uns recursos que permetran de dur a terme els projectes previstos, i en què a més de despeses estructurals (sous, Seguretat Social, subministraments...), el 2023 es fa èmfasi de manera rellevant en la comunicació.

En l'apartat de la quota per ser membre del COPLEFC, va destacar que tenint en compte el context general i futur, s'ha actuat amb prudència i responsabilitat, per la qual cosa l'increment es limita a un minso 2,94%, ja que en la modalitat de les i els col·legiats exercents passarà de 136 euros anuals a 140 , és a dir, per sota de la inflació acumulada el 2022, perquè "no volem que cap col·legiat o col·legiada es pugui veure afectat per aquesta pujada"; un augment que significa només 1 euro més per trimestre. Per a les i els  no exercents, la quota se situarà en 84 euros, mentre que els casos especials no exercents (no actius pel que fa als associats) en atur o a l'estranger es tracta d'una quota testimonial de 35 euros el 2023.

Com sempre, tota la documentació aprovada queda a la disposició de tot el conjunt de col·legiats i associats a la intranet del COPLEFC.

Després que l'Assemblea va aprovar els diversos punts de l'ordre del dia, Pere Manuel va tancar la reunió desitjant "que el 2023 ens sigui molt profitós" i, fent referència a l'aprovació de la Ley del Deporte, va manifestar que "obre un escenari nou", que en el cas del COPLEFC era "perseguit, volgut i que ens ha d'ajudar a fer-nos més forts".Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.