Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Professionals estrangers: ¿equivalència, homologació?

28/01/2019

Educació Catalunya

El COPLEFC posa fi a un buit legal que impedia l'exercici de professionals estrangers

El dia 22 de desembre, el president del COPLEFC, Pere Manuel, acompanyat de l'homòleg del Consejo COLEF, Vicente Gambau, i els gerents respectius, Alèxia Pérez i Javier Portela, van reunir-se amb la Subdirecció General de Títols, de la Secretaria General d'Universitats del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, a Madrid, per aclarir la situació que el nostre Col·legi ha anat recollint darrerament i a la qual no podia donar resposta, atès que el cas està regulat en l'àmbit estatal, sobre professionals amb titulacions estrangeres que es trobaven amb la impossibilitat d'exercir legalment a Catalunya.

Més enllà del que ja se sabia, que hi ha tres procediments perquè una persona estrangera pugui exercir a l'Estat, com són: l'homologació del seu títol, l'equivalència d'aquest títol i la convalidació d'estudis, després de la reunió ja ha quedat establerta quina ha de ser l'actuació del COPLEFC i com cal gestionar les nombroses peticions formulades fins ara i les que es puguin presentar en el futur.

Així, quan es rebi una sol·licitud de col·legiació d'una persona estrangera amb titulació aliena a l'Estat espanyol, en primer lloc s'adreçarà l'interessat al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en el cas de Catalunya a la seva delegació territorial, perquè allà es determini si els estudis proposats són motiu d'homologació (l'únic que permet exercir com a professor d'Educació Física a secundària) o bé l'equivalència (que només serà possible si els documents tenen com a branca de coneixement les ciències socials i jurídiques i com a camp específic els serveis personals o l'educació).

Tot seguit, quan la resposta del Ministeri en un cas o en l'altre sigui positiva, la persona que hagi acudit al COPLEFC es podrà col·legiar i exercir legalment al nostre país. En aquest procediment, però, la col·legiació només serà possible de manera presencial.

Amb tot, per deixar encara més clar què pot fer el COPLEFC davant d'aquests casos, està prevista una modificació dels estatuts col·legials, en el sentit d'incloure específicament la referència a possibles col·legiats, tot afegint-hi també els homologats, o els declarats amb estudis equivalents o reconeguts per l'Estat espanyol.

I encara en un altre àmbit d'afectació d'aquests casos, perquè implica la lliure circulació de professionals en el si de la Unió Europea, el Col·legi i el Consejo estan treballant per aconseguir que el sector de l'educació física i esportiva tingui una professió regulada a l'espai europeu, per a la qual cosa ja s'han fet passos importants, com la determinació de la denominació de la professió com a educador físic esportiu, així com haver aconseguit la publicació de les competències corresponents i, esperem que en un futur no gaire llunyà, esdevenir professió regulada, fet que permetrà la lliure circulació per la Unió Europea i lluitar més fermament encara contra l'intrusisme.

Més informació.