Pas enrere en el socorrisme aquàtic
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Pas enrere en el socorrisme aquàtic

El COPLEFC expressa la seva queixa i un profund malestar per la nova moratòria a la Llei 3/2008 que afecta el socorrisme aquàtic

Amb la publicació al DOGC del Decret Llei 11/2019 es posa en marxa una nova moratòria, fins al 30 de setembre de 2019, a l'aplicació del règim sancionador per als socorristes aquàtics, malgrat el que estava previst a la Llei 3/2008.

Des del COPLEFC es considera que la mesura respon clarament a les pressions de diversos agents del sector privat vinculats al socorrisme aquàtic. Una actuació que només pot comportar desprestigi per al Govern, mitjançant la Secretaria General de l'Esport, perquè l'aplicació del règim sancionador no ha tingut ni tan sols mig any de vida i a més a més queda desvirtuat per a aquest subsector amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener mateix en què va entrar en vigor.

Per a Pere Manuel, president del COPLEFC, "les pressions han pogut més que la regulació ordenada i professional d'aquest àmbit. El problema de fons del socorrisme aquàtic no és una qüestió de manca de personal capacitat, professional, i per tant de salvaguardar els riscos personals dels usuaris d'espais aquàtics, sinó de situació laboral típica de precarietat retributiva", tal com també denuncien alguns col·lectius professionals i sindicals.

A més a més, la nova moratòria genera inseguretat jurídica. El COPLEFC, mitjançant Pere Manuel,  posa damunt la taula una situació alarmant: "Què han de pensar tots aquells professionals que sí que han fet l'esforç per adaptar-se a la Llei i el seu desplegament per treballar com a socorristes? Han perdut el temps! I els diners!"

Un problema que pot tenir efecte dominó, "perquè si la moratòria s'aplica a l'àmbit dels socorristes..., per què no es pot aplicar a d'altres? O fins i tot, ¿podríem qüestionar-nos la mateixa Llei 3/2008?", reflexiona Pere Manuel.

El Col·legi, que sempre treballa amb la ciutadania com a centre i impulsa la màxima qualitat dels serveis d'activitat física i esportiva, es veu en l'obligació de traslladar a la mateixa ciutadania el seu malestar i la queixa per aquesta situació que no s'hauria hagut de produir, per a la qual cosa ja s'havia ofert a treballar i que continuarà treballant per resoldre-ho en contacte amb l'Administració i els agents amb els quals calgui debatre-ho perquè no es tornin a repetir.
ExigeixProfessionals.jpg (361 KB)
La nova moratòria del règim sancionador per als socorristes aquàtics serà vigent fins al 30 de setembre de 2019