Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Ofertes de treball: increment de places públiques

13/06/2022

El COPLEFC vol evitar incorporacions il·legals a places públiques pels processos d'estabilització

El Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i la posterior Llei 20/2021, de 28 de desembre, han situat a l'agenda dels ens locals la necessitat d'iniciar processos excepcionals d'estabilització dels llocs de treball per assolir un nivell de temporalitat inferior al 8%, d'acord amb el que determina la primera norma.

Es tracta d'una situació d'una importància enorme, pel volum de llocs de treball que suposa, tal com es pot anar comprovant als butlletins de la Borsa de Treball que es trameten diàriament a tots els col·legiats i associats.

I davant d'aquest fet, el COPLEFC, amatent a la defensa de la professió i donant continuïtat a la vigilància sobre les places perquè s'ajustin a la titulació corresponent segons les funcions encomanades, no vol permetre que les presses i el desconeixement de la jurisprudència que s'ha anat acumulant sobre la qüestió, és a dir, unes normes de compliment obligat, passin desapercebudes.

Per això ha encomanat als Serveis Jurídics del Col·legi que en tots els processos que es vagin produint, es compleixi no solament la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, amb el seu ventall de quatre professions, sinó que també s'analitzaran i, si cal, s'interposaran recursos quan es puguin veure afectades també places de monitors del nostre àmbit professional.

El calendari

Tal com informa l'Associació Catalana de Municipis (ACM), hi ha un calendari clau que explica l'increment de places públiques vinculades al món local arran de la normativa descrita al principi. Concretament és el següent (la primera data ja ha passat):

-L'1 de juny de 2022 les ofertes d'ocupació i d'estabilització s'han d'aprovar i publicar als corresponents butlletins oficials locals.

-Fins al 31 de desembre de 2022 s'han de publicar els processos d'estabilització.

-El 31 de desembre de 2024 s'han d'haver resolt els esmentats processos d'estabilització.

El COPLEFC posa a disposició la seva informació

D'acord amb aquest calendari, doncs, cal distingir entre els anuncis dels processos (és a dir, la publicació prèvia a les bases reguladores de les convocatòries) i l'inici del procés per a la incorporació a les places. Però en qualsevol cas, precisament amb la finalitat de facilitar la preparació, si cal, per a les places que s'ofereixin, la plataforma de la Borsa de Treball inclourà les ofertes esmentades. Com sempre, cal recordar que aquesta Borsa de Treball és d'ús exclusiu per als membres del COPLEFC, és a dir, col·legiats i associats.

Així mateix, si estàs buscant feina, és el moment adequat per estar informat de la manera més immediata sobre qualsevol canvi que es pugui produir en la situació, una possibilitat que facilita estar donat d'alta a Telegram del COPLEFC.

En un altre nivell, el COPLEFC està buscant la complicitat de les associacions de municipis de Catalunya, concretament l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM), perquè traslladin als seus ajuntaments membres aquesta jurisprudència ja consolidada, tal com s'ha indicat en diverses notícies del nostre web i, així mateix, evitar maldecaps i processos enutjosos per a totes les parts i especialment per a la ciutadania, perquè es tracta de càrrecs de servei públic dels municipis. Igualment, el COPLEFC s'oferirà a les esmentades associacions o, fins i tot a aquells municipis que ho demanin, els consells corresponents per complir la llei en matèria esportiva. I el primer fruit és la reunió que es durà a terme el proper 7 de juliol en col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya, adreçada als seus membres, en què s'exposarà la correcta relació de competències, titulacions i places.

De totes maneres, el Col·legi, mitjançant el Comitè de Defensa de la Professió, no vol restringir-se la possibilitat d'iniciar accions judicials, en una tasca en la qual durant el 2022 ja ha revisat fins ara 160 publicacions d'ofertes públiques i el resultat ha estat la interposició d'11 recursos administratius contra bases incorrectes. És voluntat del COPLEFC que aquestes incorreccions, amb coneixement dels fonaments jurídics, es puguin arribar a reduir a zero.

Més informació sobre l'oferta pública per processos d'estabilització: enllaç.

Tota la informació del BOE, que recull la legislació que ha generat la situació actual: enllaç.
DefensaProfessio-09.jpg (205 KB)
Aquesta notícia també es pot llegir a:

GymFactory

CMD Sport, mitjà col·laborador del Col·legi

CMD-ProcessosEstabilitzacioAdmLocal.png (275 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.