Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Les indústries de l'esport, totes contra la COVID

L'INDESCAT, clúster del qual el COPLEFC és membre, reclama ajuts directes i plans específics

"La crisi provocada per la pandèmia del coronavirus ha deixat la majoria d'empreses de l'esport en una situació límit. Moltes han estat mesos sense activitat i, per tant, la caiguda d'ingressos ha estat enorme. Reclamen al Govern plans específics per poder reprendre l'activitat i ajuts que vagin més enllà dels centres esportius", recorden des de l'INDESCAT, el clúster català de la indústria de l'esport. Per això ha iniciat una sèrie de vídeos en què alguns dels seus membres expliquen com els ha afectat aquesta difícil situació i com encaren el futur. Tots els qui hi intervenen responen una doble qüestió: com heu gestionat la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus? I què esteu fent per reinventar-vos? Unes respostes que també serveixen per fer visible la diversitat d'agents involucrats en un sector cada vegada més important socialment i econòmica.

El COPLEFC i l'INDESCAT, buscant sinergies

L'esport ja ha deixat de ser, si és que mai ho havia estat, un bloc monolític de només esportistes, clubs, federacions, tornejos, lligues i competicions diverses. En primer lloc, la mateixa denominació s'ha vist superada per una concepció més real i àmplia d'exercici i activitat física, juntament amb la pràctica esportiva estricta, així com uns destinataris i protagonistes també més diversificats i variats.

D'altra banda, actualment ja ningú posa en dubte la significació i importància que tenim com a sector econòmic, és a dir, amb uns motors que el fan possible, siguin indústries de productes o de serveis, administracions o centres universitaris i formatius, gestors d'instal·lacions i, evidentment també el COPLEFC com a representant del conjunt de professionals que tenen i han de tenir una veu important al sector, entre altres artífexs. Unes veus i uns actors que l'INDESCAT, el clúster català de la indústria de l'esport, acull i fa créixer mitjançant les activitats que impulsa, algunes de caràcter específic per als membres, d'altres obertes a tots els interessats i a la societat en general.

En el context de crisi que estem vivint, amb els condicionants que tots els qui formem l'esport i l'activitat física hem hagut d'acarar arran de la COVID-19 i les seves conseqüències econòmiques, és un bon moment per escoltar-nos, donar-nos visibilitat i buscar, encara més, les sinergies necessàries que ens permetin avançar individualment i de manera col·lectiva. Aquestes  són algunes de les explicacions, les reclamacions de l'entramat forma l'INDESCAT. Unes manifestacions que el COPLEFC també vol difondre, com a exemple de suma en benefici de tots.

INDESCATagainstCOVID19.

Tota la informació sobre l'INDESCAT i la seva activitat, aquí.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.