Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Les delegacions, alineades

El Col·legi vol afavorir una més gran activitat de les delegacions, així com una millor coordinació al territori

Dimecres passat, 17 d'abril, abans del parèntesi de Setmana Santa va tenir lloc una reunió de coordinació, amb informació i posada en comú de les actuacions futures i els serveis de les delegacions del Col·legi aquest any 2019. Presidida per la vicepresidenta, Carmen Ercilla, acompanyada d'Alèxia Pérez com a gerent i Marc Roset en qualitat de tècnic responsable de la coordinació de les delegacions, hi van assistir els membres de la Junta i delegats territorials Maica Rubinat (Girona), Agustín Larumbe (Lleida) i Sergio Lou (Tarragona), així com també Irene Prunell, Pili Lafuente i Joan Abella, com a col·laboradors respectius.

A més a més de l'activitat pròpia de les delegacions, que cadascuna pot gestionar i ha de fer-ho com cregui més escaient, la reunió va permetre assabentar els delegats i col·laboradors sobre una sèrie de serveis que el Col·legi ha d'oferir amb el mateix plantejament als col·legiats dels diversos territoris. És el cas dels programes que tenen a veure amb l'emprenedoria, és a dir, COPLEFC Emprèn i la tasca d'assessorament i consultoria que ofereix la Secot, entitat amb la qual el Col·legi té un conveni de col·laboració. Una altra qüestió de què es va tractar va ser la defensa de la professió: per facilitar un coneixement més aprofundit de la plataforma de denúncies, com també del procediment d'actuació del Comitè de Defensa de la Professió.

Així mateix, les delegacions van rebre informació directa sobre l'estat del DEFC i la distribució territorial, i dels reptes de les diverses comissions i possibles aspectes de col·laboració. Finalment, es va posar damunt la taula un calendari de trobades col·legials amb els continguts habituals, seguint l'exemple de l'Assemblea General.

CollegiatsPerDelegacions2018.jpg (46 KB)
Distribució de col·legiats per delegacions.