Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

L'Educació Física en la "nova normalitat"

09/09/2020

Educació

En el context de la COVID-19, el Dr. Carles González ha elaborat l'adaptació curricular de Secundària

Arran del context de la COVID-19 en el marc educatiu i amb l'inici del curs escolar a tocar, el COPLEFC ha impulsat la sessió formativa telemàtica "L'Educació Física dins la «nova normalitat»", en col·laboració amb l'EFTeam, conjunt d'experts docents, companys i col·legiats tots ells. L'èxit de la proposta ha obligat a repetir la sessió que es va oferir el 7 de setembre amb una segona edició dos dies després, el dia 9, en què han participat més de 120 companys, atesa la demanda dels EFE en l'àmbit educatiu per afrontar una situació tan imprevisible com l'actual. Així mateix, amb motiu d'aquesta col·laboració, el COPLEFC va encarregar al company Dr. Carles González (col. 10241), professor del Departament d'Educació Física de l'INEFC-Centre de Barcelona, un document amb les necessàries adaptacions curriculars, titulat precisament L'Educació Física en la "nova normalitat", el qual, una vegada elaborat, es posarà tot seguit a disposició del Departament d'Educació de la Generalitat perquè en pugui fer difusió entre tot el professorat als centres que en depenen i com una mostra més del COPLEFC de voluntat de col·laboració amb l'Administració en aquest terreny, actuació que se suma a la tramesa que al seu moment es va fer del document que va redactar el Consejo COLEF, també amb participació del COPLEFC, Recomanacions docents per a una Educació Física escolar segura i responsable davant de la "nova normalitat".

El document, tal com s'indica a la introducció, "recull de manera exhaustiva recomanacions preventives, d'higiene i desinfecció per garantir la seguretat i higiene i evitar contagis tant per a l'alumnat com per al professorat de la matèria", i recorda les indicacions del Departament d'Educació, però fa un pas més enllà perquè entra en les "necessàries recomanacions i propostes d'adaptació de les programacions a nivell curricular", i preveu escenaris possibles, ja que "segons com evolucioni la pandèmia és molt probable que toqui combinar l'ensenyament presencial amb l'ensenyament virtual en algun moment del curs".

Després de les recomanacions, el document fa una anàlisi curricular de l'assignatura segons que la docència sigui presencial o bé davant la possibilitat de virtualitat obligada, i en tots dos casos detalla les dimensions i competències bàsiques, així com els continguts de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i els criteris d'avaluació també per cursos. Finalment, dedica un capítol específic al batxillerat.

Es tracta, sens dubte, d'un document eminentment pràctic que ha de facilitar la tasca educativa al conjunt de companys que es dediquen a l'educació física, perquè com recorda Carles González "es demostra que complir el currículum és possible i que només cal REprogramar les adaptacions necessàries per tal de respectar les recomanacions preventives higièniques i de seguretat".

Et pots baixar L'Educació Física en la "nova normalitat" aquí. Aquest document està obert, en funció de les mesures, indicacions i/o normatives que l'Administració estableixi en funció de l'evolució de la pandèmia.
DolorsAguas-Exempcions.jpg (81 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.