Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La nota del COPLEFC: Bé cap a Notable

20/04/2021

Catalunya

Per primera vegada a la història del Col·legi, el col·lectiu posa nota als serveis que en rep

En un exercici de coneixement i voluntat de millora, el Col·legi va posar a l'abast de tot el col·lectiu membre del COPLEFC la possibilitat de valorar amb nota els serveis que en rep (vegeu notícia en aquest enllaç). Ara la iniciativa es tanca en una mostra de transparència com un altre element constitutiu del funcionament del Col·legi, i amb la voluntat que es pugui convertir en un motiu més de participació i generació del sentiment de pertinença, experiencial, ja que el lema del 2021 impulsat per la Junta serà: "Sigues Col·legi, viu el COPLEFC".

Els resultats indicats en una dotzena d'aspectes situa la valoració general en un 6,4, és a dir, adoptant el marc conceptual de les notes acadèmiques, com una valoració de Bé que vol enfilar-se cap al Notable. Aquesta nota conjunta es pot desglossar en d'altres de caràcter parcial que oscil·len des de la menor consideració dels descomptes i avantatges, fins a la més que notable cobertura per responsabilitat civil i defensa en cas de negligència. Un altre dels aspectes ben posicionats és l'atenció col·legial telefònica, superior al 7, mentre que oscil·len entre un 6,45 i el 6,81 els serveis d'assessorament: laboral, financer, fiscal, en emprenedoria, legal i de caire tècnic.

Hi ha un aspecte de millora que el conjunt de respostes rebudes posen en relleu, com és el poc coneixement de les contraprestacions que suposa el pagament de la quota col·legial.  En aquest terreny de poc aprofitament del COPLEFC cal incloure la participació en activitats (ja siguin trobades digitals, assemblea, formació...), situació que contrasta amb l'alta valoració de les trobades digitals que especialment el 2020 es van desplegar per suplir el confinament a causa de la COVID.

En canvi, resulta pràcticament notable la percepció de defensa de la professió. Com també assoleix aquest nivell l'esforç comunicatiu que es duu a terme, amb una diversificació dels canals comunicatius en què els col·legiats encara reconeixen el correu electrònic com el prioritari. Així mateix, en un alt nivell de valor situen les respostes rebudes a l'enquesta pel que fa al canal digital de continguts del Docusport.cat, el blog digital obert a les aportacions del conjunt del col·lectiu.

En qualsevol cas, s'ha de posar en relleu la percepció notable que el COPLEFC ha canviat, uns canvis percebuts cap a millor, un nou rumb que ha estat liderat per la Junta Directiva, amb Pere Manuel i Gutiérrez (col. 8570) al capdavant, tal com es reconeix que ha estat durant la pandèmia.

Un altre indicador significatiu és la capacitat d'esdevenir prescriptors, dels que s'acosten, coneixen i participen del COPLEFC, ja que aquests mostren una clara adhesió a recomanar el Col·legi a altres professionals.

Des del Col·legi, s'agraeix especialment a les persones que han participat en aquesta enquesta de satisfacció, un nombre que assoleix suficient valor estadístic, tot i que fora desitjable que en ulteriors edicions augmentés, a fi de poder precisar millor quines són les línies i les estratègies en diversos ordres que cal emprendre, sempre en benefici del Col·legi, que no és sinó la recerca del benefici personal de cadascun dels membres del COPLEFC.

Gràcies a tots i continuarem avançant!

Si vols accedir a tots els resultats, fes clic aquí.
EnquestaSatisfaccio-02.jpg (163 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.