Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

La Borsa de Treball, indicador laboral real

La BT del COPLEFC mostra la situació de recuperació després de la pandèmia

Entre els mesos de gener i juny d'enguany, el volum d'ofertes laborals registrades a la Borsa de Treball (BT) del COPLEFC ha assolit les 375 ofertes, un ritme molt superior respecte del que es va registrar el primer semestre del 2020. La situació encara resta lluny de les ofertes consignades l'any 2019, que es pot considerar un exercici extraordinari, vistes les 1.134 ofertes professionals en el conjunt de l'any, una xifra que superava així mateix les dades del 2018 en el còmput global, en què s'hi van presentar 959 ofertes, mentre que el total de l'any 2020 van ser 508.

Previsions?

Així doncs, una projecció aritmètica del 2021 ens situaria en el doble d'ofertes, és a dir, els 750 llocs de feina ofertats per les empreses. Unes dades que, de moment, cal considerar merament orientatives, tal com les diverses veus del sector recorden, ja que s'estima que el tercer i el quart trimestre de l'any poden ser els de la recuperació efectiva prepandèmia. Però caldrà ser prudents i serà millor esperar a veure el comportament econòmic del sector en la postpandèmia, en el cas que finalment aquesta es pugui confirmar plenament i no apareguin entrebancs imprevistos. En aquest sentit, cal recordar una vegada més el caràcter essencial de l'activitat física i l'esport, precisament per mantenir la salut, però sempre acompanyats per les i els EFE (educadors físics esportius).

Els àmbits laborals

Per àmbits laborals, la Borsa de Treball del COPLEFC es reparteix entre feines dedicades a activitats físiques vinculades amb la salut, amb 123 ofertes;  activitats d'esport i rendiment, que de moment han sumat 122 peticions; les demandes de socorristes, amb 37 ofertes; la docència suma 31 ofertes; i pel que fa a gestió esportiva i economia de l'esport, les dades indiquen 27 ofertes, mentre que les activitats físiques i turisme al medi natural han suposat 6 ofertes. Finalment, hi ha hagut 29 ofertes per cobrir llocs de treball que no queden englobats en les categories previstes.

La Borsa de Treball del COPLEFC

La BT del COPLEFC és la font ocupacional especialitzada més important d'àmbit català, a la qual poden accedir les empreses de manera automatitzada i proposar la seva oferta laboral, sempre, això sí, respectant la legalitat en matèria professional.

El COPLEFC, amb voluntat d'aportar valor al coneixement de la realitat econòmica i professional pel que fa al nostre sector d'activitat física i esportiva, ha decidit de difondre de manera periòdica l'evolució que es vagi registrant.

La Borsa de Treball és un servei de què gaudeixen exclusivament tots els membres del col·lectiu del COPLEFC, ja siguin com a col·legiats o bé com a associats, per a la seva inserció al món laboral, per a la qual cosa reben cada dia les diverses noves ofertes que es van produint.
  Borsa-de-Treball.jpg (270 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.