Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Eleccions a cinc vocalies del COPLEFC

17/01/2022

Catalunya

Cal renovar un total de cinc càrrecs de vocals de la Junta de Govern, que s'hi incorporaran a primers de març

D'acord amb les normes electorals establertes als estatuts del Col·legi i el Reglament electoral, la Junta de Govern ha convocat eleccions a cinc vocalies, dintre del termini corresponent abans de la finalització dels mandats respectius. A partir d'aquí es posa en marxa el procediment electoral habitual, amb la convocatòria pública del cens electoral, així com el nombre de càrrecs i el dia i lloc de les eleccions, previstes per al dia 21 de febrer de 2022, en el cas que hi hagi més candidatures acceptades que no pas càrrecs disponibles, d'acord amb els avals necessaris presentats. Cal recordar que si no hi ha possibilitat d'elecció, és a dir, que hi hagi només cinc candidatures per a les cinc vocalies que finalitzen mandat, l'acceptació serà automàtica i no caldrà dur a terme les eleccions.

Poden presentar candidatura a ocupar un d'aquests càrrecs les i els col·legiats exercents que estiguin al corrent de pagament, tal com recullen els estatuts del Col·legi. Aquesta decisió de presentar candidatura, es pot materialitzar telemàticament, a partir del dia 21 de gener, a través de la intranet del Col·legi.

Pel que fa als avals, cal recordar que se'n necessiten vint per candidatura, que també es podran donar telemàticament a la intranet col·legial, i que un mateix col·legiat/ada pot avalar tantes candidatures com consideri oportú.

Finalment, si s'escau, es faran actes de presentació de les candidatures, ja sigui a la seu del Col·legi o a les delegacions territorials, o bé de manera telemàtica, sempre d'acord i amb la col·laboració del Col·legi.

Aquest procediment electoral quedarà finalitzat amb la incorporació dels vocals ratificats o elegits després de la proclamació del resultat i amb la comunicació al Consejo COLEF i a la Generalitat de Catalunya a primers del mes de març d'enguany.

Per a més informació: aquí.      

Eleccio-Urna.jpg (37 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.