El Ministeri de Sanitat reconeix competències als EFE
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El Ministeri de Sanitat reconeix competències als EFE

El Ministeri de Sanitat reconeix competències als educadors físics esportius en l'àmbit de la salut

El Consejo COLEF fa temps que treballa, amb el suport del COPLEFC, sobre la figura de l'educador físic esportiu com el professional més preparat per dur a terme qualsevol tipus d'entrenament i supervisar la pràctica de l'exercici físic saludable dels ciutadans. Una tasca que acaba de fructificar amb la resposta del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, mitjançant la seva Subdirecció General de l'Ordenació Professional, que reconeix oficialment als educadors físics esportius les competències en exercici físic en persones de qualsevol edat que tinguin algun problema de salut, diversitat funcional o unes capacitats diferents.

Aquesta resposta té el seu origen en la consulta efectuada pel mateix Consejo COLEF el 14 d'octubre d'enguany, a la qual el Ministeri de Sanitat va respondre el següent: "Els educadors físics esportius poden dirigir, supervisar i avaluar la pràctica de l'exercici físic, adaptat a les característiques, necessitats i preferències d'aquestes persones [amb referència a les que tinguin qualsevol problema de salut, o les que tinguin diversitat funcional o bé amb capacitats diferents], tot contribuint a l'adhesió a les prescripcions dels professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l'activitat física regular".

La consideració del Ministeri de Sanitat s'emmarca també en el desplegament de les competències incloses en la Resolució de 18 de setembre de 2018 de la Secretaria General d'Universitats, que estableix recomanacions a les universitats sobre la petició de formació del títol oficial de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport com a títol universitari (de nivell 2 MECES: marc espanyol de qualificacions d'educació superior / 6 EQF: marc europeu de qualificacions).

D'aquesta manera es dona carta de naturalesa al fet que "el reconeixement de l'educador físic com a professional de la salut  ja és un fet social i la seva participació dins dels diversos equips interdisciplinaris augmenta de manera significativa l'eficàcia dels programes que, amb la inclusió de la pràctica d'exercici físic, tenen com a finalitat la prevenció, la millora i/o la recuperació de la salut", tal com afirmava al pròleg de la ja llunyana i pionera campanya Esport i Salut l'any 2016, el Dr. Ignacio Ara Royo (col. 12975, membre del COLEF de Castella-la Manxa), assessor de salut i esport del Consejo COLEF (projecte Educador Físic: enllaç).

Informació del Consejo  COLEF sobre el reconeixement del Ministeri de Sanitat, aquí.

També podeu llegir la notícia a CMD.
CMD-Noticia-Sanitat-EducadorsFisics.jpg (145 KB)