Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El Govern espanyol proposa menys d'1,5 hores d'EF a Secundària

29/11/2021

Educació Catalunya

El COPLEFC se suma al Consejo COLEF i anima a reivindicar les propostes a favor de l'Educació Física també a títol individual


El dia 1 de desembre acaba el termini d'informació pública atorgat des del Ministeri d'Educació i Formació Professional sobre el Projecte de Reial decret pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària. Tractant-se d'una audiència pública, el Consejo COLEF ja va fer arribar les seves consideracions pel que fa a l'assignatura d'Educació Física, i hi ha fet les aportacions corresponents, tal com s'indica en aquest document (RS649/2021, de 29 de setembre: enllaç). Però cal que aquestes propostes tinguin el màxim suport possible dels professionals que es dediquen a la docència de l'Educació Física a tot l'Estat, a fi de canviar el que és un veritable despropòsit, ja que el Ministeri proposa 35 hores d'Educació Física per curs! Per això, des del Consejo COLEF, amb el vistiplau també del COPLEFC, s'ha elaborat una carta de reconsideració, i us demana d'emplenar aquest formulari. 

En resum, les consideracions que es traslladen al Govern espanyol són les següents:

-La càrrega horària d'Educació Física és una qüestió de salut pública.

-L'Educació Física contribueix al desenvolupament integral de l'alumnat en tots els seus àmbits: motor, cognitiu i socioafectiu.

-La promoció de l'Educació Física és un mandat constitucional.

-La UNESCO insta els països a implementar almenys 3 hores d'Educació Física.

-El Consell d'Europa i el Parlament Europeu demanen als països garantir prou horari d'Educació Física.

-El Congrés, el Senat i els parlaments de les comunitats autònomes demanen augmentar l'horari d'Educació Física.

-La societat civil a l'Estat reclama augmentar l'horari d'Educació Física.

-Després de la pandèmia, l'increment d'hores d'Educació Física és més necessari que mai.

El que demanen les organitzacions col·legials de l'Estat, amb el Consejo COLEF al capdavant, és que la "competència corporal i qualitat de vida per a la salut" s'inclogui com a competència clau i que l'Educació Física sigui part de la Formació Professional de grau bàsic, així com, de manera clara i contundent, augmentar la càrrega horària a l'àrea d'Educació Física per garantir el mínim recomanat per les diferents organitzacions internacionals, ja que actualment ni tan sols s'assoleix el percentatge que es podria esperar que assumís l'Estat.

Cal recordar que el mínim proposat pel Ministeri, és a dir, 35 hores d'Educació Física per curs suposa menys d'una hora i mitja per setmana, fet que incompleix totes les recomanacions internacionals i fins i tot el mateix mandat de la carta magna espanyola, és a dir, l'article 43.3 de la Constitució.

El procediment que cal seguir per fer arribar les aportacions, en sis passes

1. Accedeix al formulari.
2. A la pestanya 1, selecciona:

-Artículo 11. Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.

-Artículo 25. Ciclos Formativos de Grado Básico.

-Anexo IV. Horario escolar.

-Otras aportaciones.

3. A la pestaña 3, fes les aportacions als articles 11 i 25 (pots copiar-les del document del Consejo COLEF, d'aportacions).
4. A la pestanya 5, fes les aportacions a l'annex IV, sobre l'horari escolar (pots copiar-les del document del Consejo COLEF, d'aportacions)
5. A la pestanya 6, carrega el document emplenat i signat per tu donant suport a les aportacions del Consejo COLEF. Descarrega't la plantilla.
6. Valida el formulari i envia'l.

Contribuiràs a promoure més hores d'Educació Física i a considerar-la com a competència clau de l'educació secundària.
RECORDA: termini, 1 de desembre de 2021.


Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.