Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC presenta al·legacions a Educació pel currículum

21/02/2022

Educació Barcelona

El 18 de febrer es van lliurar les propostes sobre ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica

Amb motiu de la voluntat del Departament d'Educació de disposar d'un nou Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, en el marc de referència de l'Espai Europeu d'Educació, i amb el desig d'aprofundir en aspectes de qualitat, d'equitat i d'excel·lència educatives, la qual cosa es concreta en una modificació del currículum a les etapes esmentades, el COPLEFC, per mitjà d'experts de prestigi universitari en la matèria, ha elaborat i enviat al subdirector general d'Ordenació Curricular, Ramon Grau Sánchez, un document d'anàlisi i al·legacions, que es divideix en tres parts. Comença amb l'anàlisi general del currículum, mentre que les altres dues se centren, respectivament, en l'educació primària i l'educació secundària. Es tracta d'un text, però, que no solament recull reflexió al voltant del currículum i el grau d'implicació que s'hi mostra de l'Educació Física com a matèria, sinó que també fa propostes concretes.

Així, la primera reflexió global és que l'Educació Física com a matèria i assignatura no queda d'una manera clara integrada en els canvis curriculars pensats per a un nou sistema educatiu que pretén aprofundir en un treball competencial, tot insistint en els projectes transversals que aglutinin diferents matèries.

A més a més, per als experts del Col·legi, els companys  Dr. Albert Batalla  Flores (col. 4600) i Dr. Josep Solà Santesmases (col. 5413),  que han analitzat en profunditat l'esborrany del Departament d'Educació, consideren que aquest genera dubtes respecte de com les cinc competències establertes al currículum de l'Educació Física actualment es podran relacionar amb les vuit competències del perfil de sortida establertes per la Unió Europea.

D'altra banda, des del Col·legi, tal com afirma Pere Manuel Gutiérrez, president del COPLEFC (col. 8750),   es considera que "no hem de deixar passar una nova oportunitat d'augmentar el nombre d'hores lectives de la matèria d'Educació Física en totes les etapes, amb almenys 3  hores setmanals".  Així mateix, tal com es pot llegir a la carta enviada al subdirector Ramon Grau, "ens preocupa especialment el tractament de la dedicació horària a la Primària, que no arriba ni a 2 hores/setmana, amb la qual cosa Catalunya queda novament a la part baixa del rànquing horari envers altres comunitats" i el fet de deixar-ne la distribució, a més a més, a criteri de cada centre.

També s'indiquen, com a propostes, d'acord amb l'objecte i àmbit d'aplicació del que ha de ser el nou Decret, la necessitat de fomentar en totes les matèries educatives que s'imparteixen, que aquestes tinguin activitats i aprenentatges actius.

Aquests aspectes, des del Col·legi, porten a considerar que "ens allunyem de les recomanacions de les diferents directrius europees sobre la necessitat d'augmentar les hores d'Educació Física a l'etapa de l'educació bàsica com a base per conscienciar els nostres infants i joves sobre els beneficis intrínsecs que comporta l'assignatura pensant a poder gaudir al llarg de la vida d'hàbits saludables i combatre, a més a més, veritables pandèmies ocultes, com són el sedentarisme i l'obesitat".

Finalment, en la carta en què s'adjunta el document, el COPLEFC mostra la plena disponibilitat a tractar de la qüestió com a mostra de col·laboració lleial amb el Departament d'Educació.

Per traslladar al col·lectiu col·legial els continguts detallats del documennt properament es farà una Trobada Digital.

Document enviat al Departament d'Educació: enllaç.

IntPonsD'Icart-DEFC2018.jpg (425 KB)
Institut Pons d'Icart (DEFC 2018).

També pots llegir la notícia a CMD Sport.

CMD-Sport-AllegacionsCurriculumEducacio.png (135 KB)


Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.