El COPLEFC Aula
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC Aula

07/05/2019

Educació Barcelona

Aquesta nova plataforma gestionarà la formació continuada per als col·legiats i associats que ells mateixos demanin

El COPLEFC Aula és un espai de trobada per a l'actualització i el desenvolupament professional dirigit a tots aquells que estiguin interessats a millorar la seva formació i les seves competències professionals. En aquest sentit, sumarà les activitats i les accions formatives i els cursos demanats i proposats pels mateixos col·legiats i associats, tot oferint un ventall en què prevaldrà la qualitat, centrat en el seu conjunt sobre temes dels cinc àmbits professionals: educació, gestió i economia de l'esport, activitat física i salut, activitat i turisme al medi natural, i esport i rendiment.

Un altre element important del COPLEFC Aula és la seva consideració territorial, perquè permetrà una oferta formativa descentralitzada, amb voluntat d'abastar tot el  territori català, ja sigui en format presencial, semipresencial o online. Aquestes accions formatives semipresencials o per internet es faran a través de la plataforma Webinar del COPLEFC, que permet visionar en diferit els vídeos i accedir a la documentació relacionada.

El COPLEFC Aula acollirà propostes i iniciatives formatives dels propis col·legiats i associats. Característica que també facilita al col·legiat/associat la seva activitat professional com a docent.

Algunes d'aquestes accions formatives podran ser susceptibles de reconeixement per l'Administració corresponent (Departament d'Educació, Escola Catalana de l'Esport...).


Convocatòria 2019 de COPLEFC Aula

Les propostes formatives es poden presentar de l'1 al 31 de maig de 2019, ambdós inclosos. Una vegada acabat el termini, se seleccionaran les activitats, accions i els cursos de formació i el calendari del COPLEFC Aula d'enguany.

Els requisits que cal complir són: ser col·legiat o associat del COPLEFC, si la proposta és pròpia d'algun dels àmbits de les ciències de l'activitat física i de l'esport, i si  només hi està relacionada, s'hi podrà presentar qualsevol altre professional que n'acrediti l'experiència necessària.

Per consultar les bases, clica aquí.

Per presentar les propostes formatives cal emplenar el formulari següent: enllaç.