Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Directori de Professionals EFE (DdP)

14/07/2021

Catalunya

El COPLEFC ha creat el cercador DdP per accedir a les i els educadors físics esportius

El Col·legi fa un altre pas en la divulgació i difusió de l'activitat professional del col·lectiu, i amb aquesta finalitat posa a disposició de les i els col·legiats, de moment, una fitxa de presentació d'un Directori de Professionals (DdP), on els ciutadans que hi estiguin interessats podran consultar-ne diverses informacions i, com a qüestió principal, constatar que efectivament es tracta d'un professional veritable en l'àmbit o subàmbit específic en què estigui interessat. D'aquesta manera, proactivament, el COPLEFC fa a més a més una altra passa en la lluita contra l'intrusisme.

El Directori, que està basat en les dades dels perfils professionals interns del Col·legi que fa temps que s'estan recollint, s'ha concebut perquè cada EFE que ho desitgi, faci públiques les dades professionals que consideri escaients per poder prestar els seus serveis. D'aquesta manera, el DdP serà un nou punt de trobada garantit per a totes les parts relaciones amb l'activitat física i l'esport, ja que comptarà amb l'aval del Col·legi. I per aconseguir més visibilitat, el Directori oferirà també la possibilitat de vincular-se al del Consejo COLEF, de caràcter estatal.

Així mateix, des del COPLEFC es considera que l'impuls que pot proporcionar aquest DdP pot ser un incentiu més per a la recuperació del sector i els seus professionals, perquè pot facilitar un increment del volum de negoci professional, gràcies a un augment també de la cartera de clients.

Els passos que hauran de seguir les i els interessats a aparèixer al Directori de Professionals és molt senzill, ja que una vegada s'ha entrat a la intranet del web col·legial només cal revisar les dades que ja consten al perfil professional, i validar aquelles que es permeten de fer públiques, així com l'abast (COPLEFC i/o Consejo COPLEFC) abans de comprovar, finalment, que el Directori incorpora el perfil personal propi desitjat.

Enllaç al Directori

Accés a la intranet per editar la fitxa personal
DirectoriProfessional.jpg (148 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.